Attractieve Noordzeekust

De Noordzeekust van de Kop van Noord-Holland heeft bijzonder veel aantrekkelijke elementen in zich. In de ambities rond de Attractieve Noordzeekust gaat het erom deze elementen met elkaar te verbinden en te versterken. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie van hoogwaardig toeristisch en recreatief aanbod met een veelzijdig landschap en waardevolle natuur. Het gaat hier ook om betere bereikbaarheid, opwaardering van verbindingen en het beter benutten van de kracht die het gebied van nature in zich heeft.

Foto's van dit aandachtsgebied