Bereikbaarheid

Bereikbaarheid als basis voor economische ontwikkelingen in de Kop.

Als een van de zes aandachtsgebieden in het Regionaal Ambitiedocument, is een goede bereikbaarheid feitelijk de basis van realisatie van alle ambities van De Kop Werkt!. De gestelde opgave is: ‘Het maken van een integraal bereikbaarheidsprogramma vanuit de identiteit van aanliggende gebieden en regio’s. Met een koppeling aan een uitgesprokener profilering of karakter van afzonderlijke wegen.’ Daarvoor is het Netwerkkwadrant vastgesteld. De basisstructuur van de ontsluiting van de Kop is een geoptimaliseerd netwerk van de wegen N9, N99, A7, N23. Deze  zijn cruciaal voor de economische ontwikkeling en vitaliteit van de Kop.

Het team bereikbaarheid van De Kop Werkt! onderzoekt en realiseert een samenhangend pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid van de regio blijvend te verbeteren. Dit pakket bestaat uit acties voor de korte en middellange termijn, met een vooruitblik naar maatregelen voor de lange termijn.