Grootschalig energie- en productielandschap

Het aandachtsgebied ‘grootschalig energie- en productielandschap’ draait om het verder ontwikkelen van betrouwbare, duurzame energienetwerken en het doorontwikkelen van Greenport NHN. Daarbij gaat het om het benutten van aanwezige, geschikte locaties voor agrarische schaalvergroting en -verbreding.