Seed Valley & Bio Valley

Stimuleren van de verdere ontwikkeling van Seed Valley en BioValley staat centraal binnen dit aandachtsgebied. Er blijft daarbij oog voor de Westfriese landschappelijke kwaliteit en duurzaamheid, en het benutten van de vestigingsmogelijkheden voor de volledige keten: van zaadteelt en -veredeling, groenteteelt tot verwerking van producten.