Regionaal Ambitiedocument

In het Regionaal Ambitiedocument zijn doelen vastgelegd waaraan de komende vier jaar wordt samengewerkt. Het document beschrijft zes aandachtsgebieden (Attractieve Noordzeekust, Offshore maintenance & energyport, Waddenbaai, Grootschalig energie- en productielandschap, Seed Valley en Biovalley en Algemene Regionale Opgaven) die raakvlakken hebben met de bestuursopdrachten en elkaar daarmee versterken. Per doel zijn concrete opgaven geformuleerd die richting geven aan de activiteiten in de komende periode. Als u meer wilt weten, kunt u hier het complete document downloaden.