Onderzoek naar win-win voor haven en waddennatuur

27sept2017 – Op 26 september besloten Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland om onderzoek te doen naar de mogelijke ontwikkeling van de haven van Den Helder. Dit onderzoek is onderdeel van het samenwerkingsprogramma De Kop Werkt! Het gaat dan niet om een onderzoek naar geld en wegen, maar naar hoe de haven zich zo goed […]

Lees verder

Ondertekening campusontwikkeling in Petten

Zes partijen werken aan een campus vol innovatie in de duinen van Petten. Hiertoe hebben zij het afsprakenkader ondertekend. 3sept2017 – De bestaande bedrijven op de locatie in de Pettense Duinvallei zijn al decennia lang wereldwijd belangrijke spelers in hun vakgebieden. Met de transformatie van een gesloten terrein naar een open innovatie campus, kan gezamenlijk nog […]

Lees verder

Eén digitaal gezicht voor havens en offshore

22juni2018 – Vanuit samenwerkingsverband De Kop Werkt! is de portal northseaenergygateway.com online gegaan. Deze site geeft alle zee- en luchthavens, maritieme bedrijven en opleidingen en energiebedrijven één gezicht naar buiten toe: dit is wat er allemaal gebeurt in de Kop van Noord-Holland. “De zichtbaarheid vergroot als je samen voor één uitstraling kiest”,  legt voorzitter van […]

Lees verder

Campus in Petten zet in op Energy & Health innovaties

Een campus waar doorbraken op het gebied van duurzame energiehuishouding en gezondheidszorg worden gerealiseerd. Moderne faciliteiten voor onderzoek en wetenschap, de nieuwe PALLAS reactor als magneet, actieve communicatie richting bedrijven en burgers en de duinligging als pull-factor vormen gezamenlijk een aantrekkelijk geheel. Op 7 juni klinkt het startschot voor de ontwikkeling van deze Campus in […]

Lees verder