De Kop Toeristisch op de Kaart!

27febr2018 – De Kop van Noord-Holland is misschien wel het meest authentieke stukje Nederland. Met historische plaatsen op korte reisafstand van elkaar en omringd door drie totaal verschillende kusten.

Jelle Beemsterboer, bestuurlijk opdrachtgever Destinatiemarketing:
‘We hebben in deze regio alles in huis om toeristen aan te trekken. Toch lukt ons dat nog niet zo goed als we zouden willen. Holland Boven Amsterdam biedt ons de kans om onze regio sterker te profileren. We kunnen met trots en overtuiging vaststellen dat met alles wat nu in gang gezet is we een solide basis hebben gelegd voor groei van de Kop als toeristische bestemming.’

 

Regioprofiel De Kop van Noord-Holland

In het voorjaar is het toeristisch regioprofiel en marketingplan voor de Kop opgesteld. Via deze link kunt u kennisnemen van het toeristisch regioprofiel voor De Kop van Noord-Holland. Dit regioprofiel is mede tot stand gekomen dankzij input van een aantal enthousiaste ondernemers. Hun reacties en input hebben mede bijgedragen aan het geven van richting en het maken van heldere keuzes.

 

Zomer- en najaarscampagne

De start van de marketingcampagne ‘Zomer in de Kop’ viel eind juni samen met SAIL Den Helder, de week waarin De Kop regionaal en nationaal al volop in de belangstelling stond. Doel van de zomercampagne (juni – eind september) was om zowel binnen als buiten de regio bewoners en bezoekers te inspireren tot een kort of lang(er) verblijf aan – of binnen – de Kop. In de zomercampagne stonden de kustlijn, waterlijn en Hollandse Historielijn (o.a. Westfriese Folklore) centraal.

Basisgedachte voor de campagnes is steeds het laten zien van unieke combinaties, oftewel de iconen van de Kop. Zoals een dagje aan het strand combineren met een bezoek aan een van de historische stads- of dorpskernen. Om bezoekers vervolgens te verleiden tot een bijzondere overnachting in een pipowagen, vuurtoren of B&B. Uit de resultaten is inmiddels gebleken dat deze benadering aanspreekt en bijzonder succesvol is. In de najaarscampagne van oktober – februari zijn bezoekers verleid met de mooie natuur, het wandelen en fietsen en de gezellige kernen met goede restaurants.

 

Resultaten en een overzicht van de belangrijkste campagne-uitingen  vindt u hier. En de informatie over de najaarscampagne treft u hier aan.

 

Digitale magazine

In het digitale magazine leest u alles over het regioprofiel, de resultaten van de zomercampagne, krijgt u een update over de najaarscampagne en een vooruitblik naar de campagnes van 2018.

 

Holland boven Amsterdam

We positioneren de iconen van de Kop als onderdeel van het aanbod van Holland boven Amsterdam. De uitvoering van de marketingacties en de bewaking van het regioprofiel gebeurt door de destinatiemarketingorganisatie Holland boven Amsterdam. Deze organisatie is per 1 januari 2018 ondergebracht bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.