De Kop Werkt! met een jaar verlengd

Het regionaal stimuleringsprogramma De Kop Werkt! gaat een jaar door. Hiermee kunnen projecten die op de oorspronkelijke einddatum van 31 december 2020 nog niet zijn afgerond, alsnog worden uitgevoerd en kan er een goede overgang gemaakt worden naar een vervolg op regionale samenwerking. De bestuursopdrachten Match2020 en Destinatiemarketing worden eveneens met een jaar verlengd.

Met De Kop Werkt! hebben de vier Kopgemeenten en de provincie Noord-Holland vier jaar geleden ingezet op het versterken van de regio. Het doel is om het wonen, werken en recreëren in de Kop aantrekkelijker te maken. Daarnaast is het streven om een gunstig vestigingsklimaat te realiseren voor bedrijven. Het accent van het programma ligt vooral op het gebied van economie, ruimtelijke ordening, bereikbaarheid en leefbaarheid. De vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland en de provincie Noord-Holland hebben hiervoor samen 30 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Gerealiseerde projecten

Van dit budget zijn inmiddels veel projecten gerealiseerd. Zo zijn er opknapbeurten geweest voor Oudesluis, Groote Keeten en De Koog. Ook is ingezet op het aantrekkelijker maken van de IJsselmeerkust en de vaarroutes rondom het Amstelmeer en Kolhorn. Met een revitaliseringsfonds wordt gewerkt aan het verbeteren van recreatieparken in de omgeving. Daarbij is geïnvesteerd in de ontwikkeling van de Energy & Health Campus in Petten en onderzoeken naar een betere bereikbaarheid van de Kop.

Het programma Destinatiemarketing heeft de Kop onder de aandacht gebracht in binnen- en buitenland als mooie toeristische bestemming, waarmee de bekendheid van de regio in de afgelopen tijd is vergroot. Met het platform voor arbeidsmarktcommunicatie Op Kop licht Match2020 kansen uit in de regio. Daarnaast heeft dit programma in vier verschillende sectoren (techniek, agribusiness, zorg en toerisme) gewerkt aan het verkleinen van de kloof tussen arbeidsmarkt en onderwijs.

“Uitstekend bevallen”

Voorzitter Hennie Huisman: “De samenwerking tussen provincie en de Kopgemeenten bevalt uitstekend. Met elkaar hebben we de regio mooier gemaakt. Goed dat we nog een jaar langer hebben om te werken aan nog lopende projecten, zoals een betere bereikbaarheid van de Kop en het creëren van kansen voor onze havens.”