De Kop Werkt!: samen knokken voor een kansrijk gebied

8maart2018 – Het vergt lef: vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland, gesteund door de provincie Noord-Holland, die de handen ineenslaan om grote projecten waar te maken. Door over hun eigen gemeentegrenzen te kijken en samen een begroting te maken. Na de voorbereiding ligt er een investeringsbedrag van dertig miljoen euro en zijn de eerste projecten van De Kop Werkt! gestart in de uitvoering.
Gedeputeerde Jaap Bond: “Het is gelukt om samen te werken. Nu zijn we uitgepraat, over naar de actiemodus!”

Samen knokken voor een kansrijk gebied. Dat is hoe gedeputeerde Bond het regionale stimuleringsprogramma De Kop Werkt! ziet.
“Als we het samen doen, lukt er meer”, stelt de verantwoordelijk gedeputeerde. “We voeren namelijk projecten uit die je als gemeente niet alleen kunt doen. Maar je hebt elkaar ook nodig om mensen naar dit gebied te trekken om te werken, wonen en recreëren.”

Volgens Bond is ‘De Kop’ kansrijk door de ideale ligging voor het beheer en onderhoud van windmolenparken en de technische faciliteiten bij Petten, maar ook op toeristisch vlak: wat hem betreft kan de Noordkop nog veel meer concurreren met bijvoorbeeld de Randstad dankzij de kust en natuur.

Een grote trekker voor de regio is het eiland Texel al. Maar wat voor menig bezoeker van het eiland vervelend is, is de file rondom de veerboot.
“Geen plezierig begin en einde van de vakantie en ook inwoners van Den Helder en Texel hebben daar last van”, aldus de Texelse wethouder Hennie Huisman. Na twintig jaar overleg over mogelijke oplossingen, worden er eindelijk stappen gezet om die druk te verlichten.

Dat werd ook hoog tijd volgens Huisman. “Eigenlijk hebben we al die jaren gewacht totdat er geld werd vrijgemaakt voor bijvoorbeeld het verplaatsen van de veerhaven. Deze en andere voorstellen bleken uiteindelijk te duur. Ik ben blij dat we dankzij De Kop Werkt! nu financieel haalbare opties hebben voor een beter verkeersmanagement in Den Helder. Een voorstel is om een intelligente verkeersregelinstallatie (IVRI) te installeren, zogenaamde ‘slimme stoplichten’. In principe komt vanuit iedere auto een signaal via de mobiele telefoon. Daardoor kan de IVRI anticiperen op verkeersstromen en meer groen licht geven als dat nodig is. Verder willen we de doorstroming op de N250 verbeteren door fysieke aanpassingen van de kruispunten bij het Kooypunt en de brug naar de Marinehaven.”

De Helderse wethouder Edwin Krijns zet in op een andere toeristische trekker: een icoon boven op de Helderse zeedijk. “Het wordt echt een architectonisch hoogstandje. Als je in deze regio op bezoek bent, wordt dit de plek waar je zéker een foto maakt. Momenteel kijken we naar de haalbaarheid: wordt de dijk er bijvoorbeeld niet te zwaar door belast? Dat kan natuurlijk niet, want de dijk beschermt ons allereerst tegen water.”

Het icoon moet komen op de locatie waar vroeger marinekantine ’t Huys Tydtverdrijf zat. “Dat gebied willen wij weer ‘beleefbaar’ maken voor mensen. Ontzettend veel Nieuwediepers hebben goede herinneringen aan die plek. Nu willen we ‘m weer teruggeven aan de inwoners van de stad, met een impuls van De Kop Werkt!. Door er een iets van te maken waar ze kunnen recreëren en genieten. Niet alleen door het icoon, maar ook met een andere invulling: bankjes, sportattributen, evenementen. Daarover houden we gesprekken met inwoners van de stad.”

Wat al heel groots is in de regio, maar nog weinig bekendheid heeft is het onderzoeksterrein van ECN, TNO en NRG in Petten. “Dat is echt iets waar we heel trots op zijn”, zegt de Schager wethouder Jelle Beemsterboer enthousiast. “Er worden daar onderzoeken gedaan naar nieuwe duurzame manieren van energie opwekken, maar er worden ook medicijnen gemaakt. En met de nieuwe reactor Pallas zijn er straks ook kansen voor het onderzoek naar nieuwe medicijnen. Met De Kop Werkt! willen wij deze zaken wat meer naar buiten brengen, onder meer door de deuren open te gooien.”

Een van de eerste stappen die daarom wordt genomen is het verplaatsen van de omheining: “Dat er hekken staan om de kernreactor te beschermen, wil nog niet zeggen dat er een hek om de onderzoeksfaciliteiten voor duurzame energie moet staan.” Daarnaast wordt momenteel een nieuw zonnepanelenlaboratorium ontwikkeld. “Ook willen we een informatiecentrum over het gebied, waar bezoekers uitleg kunnen krijgen over wat er hier allemaal gebeurt.” Er moet meer ruimte komen voor studenten en promovendi. “Die willen we koppelen aan de campus. Door die combinatie krijgen we mogelijkheden voor de arbeidsmarkt. Zo kunnen allerlei spin-offs en start-ups ontstaan.”

Onderwijs koppelen aan de werkgelegenheid is ook precies wat wethouder Mary van Gent (Hollands Kroon) met het project Match2020 doet.
“We merken dat er een hiaat is tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt”, legt ze uit. “Er zijn in de regio tal van vacatures, en we hebben te weinig mensen om deze plekken te vervullen, doordat de scholen niet volledig opleiden tot de vacatures in dit gebied. Met Match2020 proberen we de opleidingen te matchen aan de banen. Dat doen we in vier sectoren: agri, zorg, techniek en toerisme.”

Een van de acties die ondernomen wordt is mensen die werkloos zijn om te scholen. “Maar wat we ook doen is kinderen al jong bij beroepen te betrekken, waar ze zelf in eerste instantie nooit op zouden komen. Zo houden we op 12 april het Promotie Event Techniek voor alle basisschoolleerlingen uit groep zeven, waar ze in aanraking kunnen komen met bijna alle technische beroepen. Met Tech@Connect kunnen mbo-scholieren meelopen bij bedrijven en voor Agriport proberen we volgend schooljaar ‘groene trainees’ te werven. En Texel staat ’s zomers te springen om koks. Koks in opleiding willen we een verblijf aanbieden op Texel, bijvoorbeeld in de scholen die dan toch leeg staan.” Daarbij staat een expertisecentrum voor drones op maritiem vliegkamp De Kooy in de kinderschoenen en wordt ingezet op robotisering in de zorgsector. “Zodat er meer tijd overblijft voor de zorg zelf. We zijn er trots op dat we dit voor elkaar krijgen. En dat komt doordat we samenwerken.”