De Kop Werkt! werkt aan een betere balans tussen vacatures en opleidingen in de regio

 

Zo behouden we talent voor de regio en zorgen we ervoor dat de bedrijvigheid zich verder kan ontwikkelen. We richten ons daarbij op de sectoren waar De Kop van nature goed in is: Agribusiness, Energie & Duurzaamheid, Zorg, Maritiem & Offshore en Toerisme & Recreatie.

Voor ieder van deze sectoren is in de eerste helft van 2017 de aard en omvang van vraag en aanbod en de eventuele discrepanties daartussen in beeld gebracht. Op grond daarvan wordt voor en door iedere sector beschreven welke maatregelen de betrokken partijen samennemen om vraag en aanbod binnen die sector met elkaar in evenwicht te brengen. In 2018 is het tijd om over te gaan tot de uitvoering; tijd voor actie.

Vanuit De Kop Werkt! wordt hiervoor 1,4 miljoen euro uitgetrokken.

 

 

16jun2017