Maatschappelijke en economische effectrapportage

De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel en provincie Noord-Holland hebben vanaf 2017 tot en met 2021 samengewerkt in het regionaal stimuleringsprogramma ‘De Kop Werkt!’. Het doel van dit programma is het creëren van een optimaal klimaat om te wonen, werken en recreëren en voor bedrijven om in de Kop van Noord-Holland te blijven en of zich te vestigen en te groeien. Via dit programma is er samengewerkt aan een toekomstbestendige regio door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij ging het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving. Het programma is op 1 januari 2022 beëindigd met de kanttekening dat diverse verplichtingen voor de afronding van het programma zijn vastgelegd in de beëindigingsovereenkomst.

STEC-rapport 2017
Bij de start van het programma is door de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) gevraagd naar een maatschappelijke en economische effectrapportage om de impact van het programma te zien. Door bureau Stec is bij de start een zogenaamde nulmeting opgesteld.

Eindrapport 2022
Onlangs heeft bureau Stec deze eindrapportage opgesteld. Hierin is geprobeerd het maatschappelijke en economische effect van het programma aan te geven. De conclusie is dat het rapport inzicht biedt, maar ook wordt aangegeven dat het lastig is om de directe causaliteit te duiden tussen het complete programma en positieve resultaten. Veel projecten binnen het programma lenen zich niet direct voor een kwantitatieve beoordeling. Tevens moet een kanttekening worden gemaakt voor diverse projecten. Een aantal projecten was op 1 januari 2022 nog niet afgerond en is de uitvoering in 2022 voortgezet. Dit geldt tevens voor die projecten waarvoor voor 1 januari 2022 verplichtingen waren aangegaan. Desondanks is bureau Stec gevraagd een eindrapport met betrekking tot de effectrapportage op te stellen.

Ondersteunende video
De meest opvallende resultaten en opbrengsten van De Kop Werkt! zijn via onderstaande video in beeld gebracht.

Vervolg van regionaal samenwerken
De doorlopende onderdelen van De Kop Werkt! worden ondergebracht in de regionale samenwerkingsagenda ‘Samen op Kop’. Deze agenda van de vijf eerder genoemde organisaties zet zich onder meer ook in voor een toekomstbestendige regio waar het goed wonen, werken en recreëren is.