Enthousiasme voor Agri Drone & Data Centrum

Enthousiasme voor een centrale plek om met elkaar objectieve kennis te delen, ontwikkelingen mogelijk te maken en kosten te delen. Dat is wat er ontstond, bij agrarische- en droneondernemers tijdens de startbijeenkomst Agri Drones & Data De Kop! Om dit te organiseren droegen zij inhoudelijke vraagstukken aan die hiervoor de spil kunnen zijn.

Vragen die agrariërs hebben en die zij samen met droneondernemers en data- en teeltspecialisten willen oplossen. Dat is de waardevolle opbrengst van de bijeenkomst op 14 juni op vliegveld Middenmeer. Agrarische drones en -data leveren waardevolle informatie voor precisielandbouw.  Zoals bijvoorbeeld plaatsspecifieke toediening van meststoffen, gewasoptimalisatie en vogelnestbeheer. Ook is er belangstelling voor schimmeldetectie en virusselectie. Het zijn voorbeelden van de interessante toepassingen waarvoor verder onderzoek en ontwikkeling in samenwerking tot duidelijke meerwaarde kan leiden bij Agri Drones & Data De Kop!

De komende maanden wordt de koers voor het project verder uitgezet. ‘Na de zomer komen we daarvoor met een plan bij u terug’, belooft Theo Meskers, bestuurlijk trekker van onder andere dit agrarische Match2020 project.

Bekijk hier het item dat NH Nieuws maakte naar aanleiding van deze bijeenkomst.