Start aanleg polderpark en ontmoetingsplein Oudesluis

24okt2017

De aanleg van het Polderpark en Ontmoetingsplein in Oudesluis is ‘gezegend’ begonnen. Het werd een feestje in de regen, maar de vrolijkheid was er niet minder om. De inwoners van Oudesluis en de gemeente hebben veel voorbereidend werk verricht. Daarom worden, eerder dan gedacht, het park en plein nu al tot uitvoering gebracht. De aanleg doet De Wilde Infra & Cultuurtechniek.  De ontwikkeling in Oudesluis is onderdeel van ‘De Kop Werkt!’, een regionaal Stimuleringsprogramma van de vier gemeenten en de provincie in de Kop van Noord-Holland. Hierin wordt ondermeer de leefbaarheid in de kleinere kernen aantrekkelijk gehouden.

Totale investering voor het dorpsontwikkelingsplan is € 500.000,-