‘Mensen in de Kop hebben niet alleen een leuke baan, maar een met meerwaarde’“Mensen in de Kop van Noord-Holland hebben niet alleen een leuke baan, maar hebben er een met meerwaarde.” Met die boodschap lanceerde  bestuurlijk trekker van Match2020, wethouder Theo Meskers, op vrijdag 17 januari 2019 het nieuwe platform Op Kop.

Onder de afbeelding valt zijn gehele openingsspeech te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste mensen,

Het is vandaag 17 januari. De dag dat bekend werd dat KLM -stikstofcrisis of niet- de activa heeft overgenomen van een failliete Indiase luchtvaartmaatschappij,  dat Porsche een nieuw model heeft gepresenteerd met een 400 pk sterke motor en dat China een historisch lage economische groei meldt. Maar het is ook de dag waarop de Kop van Noord-Holland een interactief platform voor de arbeidsmarkt lanceert: Op Kop!

Misschien kunt u zich nog herinneren dat het aantal gemeenten in de Kop van Noord-Holland werd teruggebracht van 9 naar 4: Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. Dat maakte de weg vrij voor een gemeenschappelijk beleid voor de ontwikkeling van onze regio. We wilden niet langer denken over bevolkingskrimp, maar over groei. En dat vanuit 1 visie en 1 budget. Ondersteund door wethouders van alle gemeenten. Daarom heet ik ook graag Hennie Huisman van Texel en Jelle Beemsterboer van Schagen van harte welkom.
Kansen
Het ministerie van Binnenlandse Zaken steunde ons in een onderzoek waarin we uitvonden waar onze kansen liggen om onze economie en bevolking te versterken. Eén van de belangrijkste adviezen: zorg ervoor dat onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar gaan aansluiten en zet in op de groeisectoren van de toekomst: maritiem en energie, agri-food, zorg en leisure, de vrijetijdseconomie. Advies 2: neem planologische beperkingen weg en geef ruimte aan de bedrijvigheid. Advies 3: organiseer de arbeidsmarkt.

Met het UWV en de Werkgeversservicepunten zijn we als lokale overheid regiobreed actief om werkzoekenden en ondernemers te koppelen. Maar dat gaat steeds lastiger. Sneller en sterker dan we hadden kunnen vermoeden, heeft de arbeidsmarkt zich nu ontwikkeld tot de achilleshiel van onze economie. De groeiperspectieven in onze speerpuntsectoren zijn duidelijk, maar:

Waar halen we de mensen vandaan?

Vanwege het grote aantal familiebedrijven in het MKB in de Kop van Noord-Holland hebben de gemeenten besloten een regierol te pakken in het arbeidsmarktbeleid. Dat doen we met een programmatische aanpak: Match 2020. Ook hebben we nagedacht over een onderscheidend profiel. Want, dames en heren, omdat we er met z’n allen bovenop zitten hebben we nauwelijks in de gaten dat de economie in onze regio -meer dan in andere regio’s- het antwoord geeft op maatschappelijke vraagstukken. Zoals:

–        Hoe bewaken we de veiligheid van ons land in een veranderende wereldorde? Dat doen we vooral dankzij de hoogwaardige techniek bij de Koninklijke Marine in…. De Kop van Noord-Holland
–        Hoe zorgen we voor voldoende voedsel op een steeds vollere aardbodem, waar goed water schaars is. Hoe voorzien we Aziatische en Afrikaanse gezinnen in opkomende economieën van voldoende groentezaden en aardappelen Dat doen we vooral dankzij de onvoorstelbaar innovatieve agri-foodsector in ….. de Kop van Noord-Holland.
–        Hoe gaan we om met de veilige opslag van onze digitale informatiebestanden. Dat doen we in de cloud. En die staat in:  de Kop van Noord-Holland.
–        Hoe zorgen we voor voldoende ruimte, waar mensen uit heel Europa duurzaam kunnen genieten in een waterrijk gebied, omringd door drie kusten. Waaronder het werelderfgoed Waddenzee met daarin de exclusieve Waddeneiland Texel. Dat unieke landschap ligt in…. De Kop van Noord-Holland
–        En tot slot: hoe vergaren we wetenschappelijke en kennis over o.a. onze zeeën en oceanen en de genezing van levensbedreigende ziekten met nucleaire technieken. Dat weten we en dat doen we in: de Kop van Noord-Holland.
Meerwaarde
Met deze voorbeelden wil ik graag illustreren dat de Kop van Noord-Holland ertoe doet. Mensen die hier gaan werken hebben niet alleen een leuke baan. Er is een dimensie, die hun job een meerwaarde geeft. Ze leveren, van beveiliging tot engineering, direct of indirect een bijdrage aan een maatschappelijk relevant product. En dat kunnen ze doen bij bedrijven die behoren tot de top in hun sector. Wij noemen ze de Koplopers.

Vanuit dit besef hebben we gebouwd aan Op Kop! Het moest niet zomaar een vacaturebank voor de Noordkop worden. We waren op zoek naar een integraal platform, dat de sectoren presenteert, de bedrijven, maar ook de goede bereikbaarheid en kwaliteit van de woonomgeving. En vlak de woningprijzen niet uit. Een buitenkans voor inwoners van de Randstad. Misschien heeft u het deze week in de krant gelezen. De Noordkop is weer in trek. Na jaren van kwakkelen als gevolg van de grootste economische crisis in vijftig jaar hebben we de wind nu in de zeilen. Bedrijven groeien en ook het inwoneraantal.

Nu gaat het er om onze doelgroepen te overtuigen van hun kansen. De doelgroepen zijn studenten en junior- en senior professionals uit de Noordkop, maar juist ook van daarbuiten. Overtuigen doe je niet van vandaag op morgen. Dat kost tijd en het heeft massa nodig. De Noordkop moet vanuit een brede basis zichtbaar worden op internet. Daarom gaat het erom dat de werkgevers in onze regio Op Kop.nl collectief benutten. Dat is niet gratis, maar ú hoeft er niets voor te betalen.

Want: als trekker van dit project ben ik blij dat de vier gemeenteraden en de provinciale staten van Noord-Holland voor dit project samen 750.000 euro aan belastinggeld beschikbaar hebben gesteld. Daarmee zijn we in staat dit platform vier jaar in de lucht te houden en te ondersteunen met een doorlopende online mediacampagne.

Dus… Als u het serieus meent met het groeiperspectief van uw bedrijf en net als wij overtuigd bent van de potentie van de Noordkop: sluit u dan aan. Ga mee en kom samen met ons Op Kop.

Dank u wel.