Nieuw uitkijkpunt en monument ‘Gat in de dijk’

Het project ‘Gat in de dijk’ van De Kop Werkt! IJsselmeerkust is afgerond. Langs de Noorderdijkweg in de Wieringermeer staat een nieuw uitkijkpunt en het verouderde monument is opgeknapt en verplaatst. Het monument is een blijvende herinnering aan de ontploffing van een deel van de dijk langs het IJsselmeer tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hierdoor kwam de Wieringermeer weer onder water te staan. Op 17 april 2020 is dit precies 75 jaar geleden. Informatieborden lang het wandelpad vertellen over de geschiedenis.

Het uitkijkpunt is een lang wandelpad, dat ook voor mindervaliden toegankelijk is. De start is bij de ingang naar de dijk bij het zwarte dijkmagazijn ofwel ‘het Huis van niets’. Dit is tegenover het Dijkgatbos langs de Noorderdijkweg in de Wieringermeer. Langs de weg staat het nieuwe monument en is gemaakt van het oude monument dat verderop langs de weg stond. Dat was aan vervanging toe. Als men langs het monument loopt en het pad volgt, komen mensen op het uitkijkpunt. In het midden van het wandelpad is een rustpunt waar je op een informatiebord kan lezen over de flora en fauna van de Wielen. Deze informatie is afkomstig van Staatsbosbeheer.

Op het verste deel van het uitkijkpunt is er zicht op het natuurgebied ‘De Wielen’ met daarin een fundering van een pand dat voor het grootste gedeelte is weggespoeld tijdens de onderwaterzetting. Deze fundering is van de paardenstal van pachter P. Bierma. Over deze gebeurtenis lees je meer op het informatiebord dat op het platform van dit uitkijkpunt staat. De teksten op de borden zijn in het Nederlands, Engels en Duits. Het historisch genootschap Wieringermeer en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben hierbij geholpen. Ook staat er een bankje op dit punt, deze is geschonken door de aannemer.

Herdenking op 17 april
Het uitkijkpunt en het monument zijn dit jaar gerealiseerd om de gebeurtenis van de onderwaterzetting (ook wel de inundatie) van de Wieringermeer, van 17 april 1945 te herdenken. Dan is het precies 75 jaar geleden dat de dijk op twee plaatsen tot ontploffing werd gebracht door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Doordat de dijk werd opgeblazen liep de Wieringermeerpolder binnen twee dagen onder water. In samenwerking met NH Media wordt deze gebeurtenis herdacht met een reportage.

Uitvoering en ontwerp

HB adviesbureau heeft geholpen met dit project technisch te ondersteunen. Het aannemersbedrijf J. Koper & Zn. B.V. was verantwoordelijk voor de uitvoering. Het project is tot stand gekomen door een samenwerking met het historische genootschap Wieringermeer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Staatsbosbeheer. De Kop Werkt! Versterking IJsselmeerkustbeleving heeft het project gefinancierd.