Onderzoek naar win-win voor haven en waddennatuur

27sept2017 – Op 26 september besloten Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland om onderzoek te doen naar de mogelijke ontwikkeling van de haven van Den Helder. Dit onderzoek is onderdeel van het samenwerkingsprogramma De Kop Werkt! Het gaat dan niet om een onderzoek naar geld en wegen, maar naar hoe de haven zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen binnen de natuur van de Waddenzee.

We willen deze win-win voor haven en natuur bereiken door ‘Building with Nature’  toe te passen. Bij deze werkwijze bouw je mét de natuur in plaats van er in, om zo te zorgen voor evenwicht tussen economische én ecologische ontwikkeling. In de studie wordt dus onderzocht hoe het efficiënter inrichten van de haven  samen kan gaan met het verbeteren van de natuur in de Waddenzee. Voorzitter van De Kop Werkt! Edwin Krijns legt uit waarom binnen deze vorm wordt onderzocht: “De haven zit nu wat onlogisch en krap in zijn jas, zeker als we  meer bedrijven en werkgelegenheid willen aantrekken. Zomaar kades aanbouwen en uitbreiden, kan natuurlijk niet. De Waddenzee is een ecosysteem met kansen om te groeien en ook daar heeft de overheid een verantwoordelijkheid. Ook gaan we hiermee de kosten van het jaarlijkse baggeren verminderen.” Kortom, er moet goed onderzocht worden of er in de maatschappelijke behoefte aan een betere functionaliteit van de haven kan worden voldaan terwijl tegelijkertijd ruimte wordt gecreëerd voor natuurontwikkeling en het herstellen van ecosysteemdiensten. Zo voorkomen we schade aan het milieu en stimuleren we tegelijkertijd werkgelegenheid en economische groei.

Vervolg

Nu Gedeputeerde Staten hebben besloten akkoord te gaan met het onderzoek, wordt deze aanbesteed. Uit dit onderzoek komen varianten, waarbij opnieuw de effecten op de Waddenzee worden onderzocht. Zodra er een go is voor een variant wordt een definitief ontwerp uitgewerkt en worden planologische procedures ingezet. De uiteindelijke realisatie van een uitbreiding of andere inrichting zal richting 2025 zijn. De waterbouwkundige principes van ‘Building with Nature’ zijn ook toegepast bij de Hondsbossche zeewering en de Zandmotor.