Opknappen Kolhornerbos

29mei2018 –

Op 12 april is het opknappen van het Kolhornerbos van start gegaan. Wethouder Theo Groot gaf hiervoor het startsein door de dam van het nieuwe natuurgebied in het bos open te breken. In het bos komt een vijver, hondenstrandje, speelplaats voor kinderen en een nieuw schelpenpad. In dit filmpje vindt u een korte impressie.

Ecozone en speelplaats
Aan de zuidkant van het bos wordt een nieuw natuurgebied gecreëerd om meer planten en dieren aan te trekken. Hiervoor wordt een sloot uitgegraven tot een grote vijver. Van de uitgegraven grond wordt een heuvel gemaakt, waarin een broedwand voor ijsvogels en oeverzwaluwen wordt geplaatst.

De nieuwe vijver bevordert de visstand en waterkwaliteit. Het gebied wordt aangekleed met nieuwe beplanting en er wordt
een schelpenpad aangelegd richting de weg.
Aan de andere kant van het bos wordt een hondenstrandje uitgegraven. Naast dit strandje wordt een speelplaats gemaakt voor kinderen, gemaakt van duurzame materialen. Op de speelplaats komt ook een insectenhotel. Dit is een geschenk van Staatsbosbeheer aan gemeente Hollands Kroon als dank voor het opknappen van het bos. Na deze werkzaamheden worden ook de oude picknickbankjes vervangen.

Knooppunt Kolhorn
Het opknappen van het Kolhornerbos valt onder het project De Kop Werkt!: ‘Knooppunt Kolhorn’. Naast de werkzaamheden in het Kolhornerbos worden de bermen van Kolhorn ingezaaid met bloemzaden. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om het vaarroutenetwerk rond Kolhorn te versterken.