Buitenveld

De gemeente Den Helder wil in samenwerking met Port of Den Helder en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) komen tot een nieuwe bestemming voor Buitenveld en een optie tot koop op dit terrein bedingen voor een toekomstige, nog te onderzoeken, functie. Een optie is het ontwikkelen van een vrachtwagenrotonde voor het verbeteren van de verkeersstroom in de haven. Het algemene doel van het project is het versterken van de (haven)economie.

Voortgang en werkzaamheden:
In de afgelopen periode zijn stappen gezet om te komen tot het aankopen van het terrein. Het RVB heeft de periode tot december nodig gehad voor onderzoeken die medebepalend zijn voor de vraagprijs. Het bepalen van de uitgangspunten – en de daarvoor benodigde onderzoeken – neemt meer tijd in beslag dan eerder ingeschat. Wel zijn diverse voorbereidende onderzoeken afgerond, waaronder een bodemonderzoek, een asbestonderzoek en een kadeonderzoek. Er wordt nog gewerkt aan een archeologisch- en ecologisch onderzoek.

De planning voor het jaarprogramma in 2018 is niet behaald. Het project staat in ieder geval tot april 2019 stil. Dit in verband met de Strategische Vastgoednota Defensie, die in april 2019 openbaar wordt gemaakt. Hierin is ook Buitenveld meegenomen.

 

 

januari 2019

Buitenveld bevindt zich in aandachtsgebied


Buitenveld is een project van uit bestuursopdracht: