Buitenveld

Er wordt onderzocht of verkend of het terrein van Buitenveld eventueel wordt aangekocht. Op die manier kan deze locatie een strategische locatie worden, omdat deze potentie biedt om de verbinding met haven en Willemsoord te verbeteren en in de toekomst ingezet kan worden om stad en haven meer met elkaar te verbinden. Ook kan een verkeersprobleem aan het Nieuwe Diep worden opgelost.

Buitenveld bevindt zich in aandachtsgebied


Buitenveld is een project van uit bestuursopdracht: