Arbeidsmarktcommunicatie

 

Het project Arbeidscommunicatie is een samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers met als doel de Kop van Noord-Holland neer te zetten als een aantrekkelijke leer- en werkregio. Doelgroepen die al in de Noordkop wonen worden verleid hier te leren en werken; mensen uit andere regio’s worden gestimuleerd zich in de Noordkop te vestigen en hier te leren en werken.

Voortgang en werkzaamheden:
In 2018 is het ontwikkelen en formuleren van het plan van aanpak en de strategie afgerond. Tijdens een werksessie waren onderwijs, het Ontwikkelinsgbedrijf Noord-Holland Noord en overheidsorganisaties vertegenwoordigd. Besloten is om het project Carrières in de Kop te integreren binnen het overkoepelende project Arbeidscommunicatie. De uitvoering van het project is gelijk aan de planning, voortgang en werkzaamheden, zoals beschreven bij het project Carrières in de Kop.

De Kop van Noord-Holland neerzetten als aantrekkelijke leer- en werkregio is het doel van het project Arbeidsmarktcommunicatie, een samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Doelgroepen die al in de Noordkop wonen worden in het project verleid om hier te leren en werken; mensen die erbuiten wonen, worden gestimuleerd om zich te vestigen en hier te leren.

 

januari 2019

 

    Arbeidsmarktcommunicatie is een project van uit bestuursopdracht: