Arbeidsmarktcommunicatie

De Kop van Noord-Holland neerzetten als aantrekkelijke leer- en werkregio is het doel van het project Arbeidsmarktcommunicatie, een samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Doelgroepen die al in de Noordkop wonen worden in het project verleid om hier te leren en werken; mensen die erbuiten wonen, worden gestimuleerd om zich te vestigen en hier te leren.