Carrières in de Kop

Door jongeren warm te maken voor de sectoren Maritiem & Offshore, Energie & Duurzaamheid, Agribusiness, Zorg en Toerisme & Recreatie willen we hen aanmoedigen te kiezen voor een studie- of beroepskeuze voor deze branches. In 2018 is besloten het project te samen te voegen met het project Arbeidscommunicatie. Beide projecten willen de Kop van Noord-Holland op de kaart zetten als aantrekkelijke leer- en werkregio, waarbij de doelgroep van Carrières in de Kop vooral uit jongeren bestaat.

Voortgang en werkzaamheden:
Door het verzamelen van informatie in de verschillende sectoren en het organiseren van een werksessie, waarbij onderwijs, het Ontwikkelinsgbedrijf Noord-Holland Noord en overheidsorganisaties vertegenwoordigd waren, is een eerste beeld van de aanpak uitgetekend. Uiteindelijk is besloten het project samen te voegen binnen het overkoepelende project Arbeidscommunicatie.

In 2018 zijn het plan van aanpak en de strategie ontwikkeld en geformuleerd. De uitvoering vindt plaats in 2019. Een tijdelijke projectleider inventariseert in het eerste kwartaal van 2019 de eisen, behoeften en voorwaarden van betrokken partijen en stelt een plan op. Tijdens de ontwerpfase wordt de markt om advies gevraagd en worden mogelijke oplossingen gevormd. In het tweede kwartaal start de voorbereidingsfase van het project, waarin de aanbesteding en keuze voor de marktpartij bepaald worden. Het project wordt uitgevoerd in 2019 en loopt door in 2020.

januari 2019

Carrières in de Kop is een project van uit bestuursopdracht: