Dorpsontwikkeling Oudesluis

De Kop Werkt! zet in op een ontwikkelplan voor Oudesluis, om te voorkomen dat de leefbaarheid in de dorpskern achteruitgaat sinds het vertrek van basisschool De Bijenkorf. De kwaliteiten van de woonkern, zoals natuurwaarden en een unieke sportbeleving, worden versterkt. Dit project kan een blauwdruk worden voor andere kernen in de regio die soortgelijke ontwikkelingen doormaken.

 

Dorpsontwikkeling Oudesluis is een project van uit bestuursopdracht: