Dorpsontwikkeling Oudesluis

Het doel van dit project is om in samenspraak met de inwoners van Oudesluis de leefbaarheid van de dorpskern te behouden én te versterken. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het interessanter maken van de dorpskern als gebied om in te wonen en leven.

Voortgang en werkzaamheden:
Het opknappen van de openbare ruimte in de omgeving van het Polderpark en Ontmoetingsplein is afgerond. Ook zijn parkeerplekken en fietsenstallingen nabij de waterberging aangelegd om het voor bezoekers aantrekkelijk te maken een wandeling door de waterberging en het Polderpark te maken. De werkzaamheden rondom het opknappen van de multifunctionele ruimte De Bijenkorf en voetbalvereniging Oudesluis zijn in volle gang. Deze worden naar verwachting in juni 2019 afgerond.

Momenteel wordt met partijen gesproken over de aanleg van het Molenpad. Op dit moment is de planning dat deze werkzaamheden in het derde kwartaal van 2019 zijn afgerond.

januari 2019

Op 15 juni is het vernieuwde dorp, met Polderpark, Bijenkorf en voetbalvereniging geopend door wethouder Jelle Beemsterboer, in aanwezigheid van burgemeester Marjan van Kampen.  

Bewoners van de Dorpsontwikkelcommissie zijn geïnterviewd over alle vernieuwingen en hun inzet.

 

Dorpsontwikkeling Oudesluis is een project van uit bestuursopdracht: