Fieldlab maritieme drones

De sterke vertegenwoordiging van de maritieme, mariene en offshore (energie) sector, de opkomst van drones, de aanwezigheid van de Koninklijke Marine en Kustwacht en de ontwikkelingen m.b.t. het gebruik van de Noordzee. Zij vormen de praktische omstandigheden en feiten voor een ‘vliegende start’ voor de realisatie van een Fieldlab Ecosysteem Maritieme Drones.

Van de voorwaardenscheppende regionale overheid  –samenwerkend in “De Kop Werkt!” – wordt voor een deelproject van het bredere ontwikkelprogramma voor het Fieldlab ecosysteem maritieme drones een financiële bijdrage verzocht van € 150.000 voor de realisatie, installatie en verplaatsing van fysieke faciliteiten van het ‘Fieldlab’.

Het deelproject waar middels dit projectplan vanuit DKW een bijdrage voor wordt gevraagd betreft een klein deel van het project. Namelijk een aantal fysieke: Bouw en inrichting van het Mobiel Maritieme Drones Field Lab met containers, aanpassing en inrichting. Het Lab is ingericht als technische ( 2 werkruimten) en kantoorwerk en overlegplek en kosten voor installatie en verplaatsing van en naar verschillende locaties. Daarnaast zijn er kosten gemoeid met de verplaatsing naar diverse locaties en plaatsing op schepen; vnl. hef- en tractiekosten.

Andere onderdelen van het ontwikkelprogramma zijn tevens meegenomen in de propositie voor de Regiodeal ‘Civiel-Militair Complex Den Helder’. Onder voorbehoud van andere cofinanciering, bedraagt de totale beoogde investering ongeveer €6.000.000.

Uit de jaarrapportage 2020

Doelstelling

Deze samenwerking richt zich op de ontwikkeling van een economisch ecosysteem voor maritieme drones, dronetoepassingen en de komst van een kennis-, innovatie-, test- en demonstratiecentrum voor maritieme drones, met als doel drone-ondernemingen zich in de regio te laten vestigen en kennis en technische arbeidsplaatsen te creëren. Het project richt zich op het aantrekken, faciliteren, ondersteunen en begeleiden van dronebedrijven, innovaties, technologieën, technieken en toepassingen. Daarnaast zet een deelproject zich in voor het realiseren van mobiele testvoorzieningen in de vorm van een praktijklaboratorium (field-lab) voor het demonstreren en testen van drones.

Voortgang en werkzaamheden

Door de gevolgen van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen zijn twee onderdelen van dit project nog niet uitgevoerd. Zo hebben de twee testvluchten van de NLR en EMSA op Den Helder Airport geen doorgang gevonden. De verwachting is dat deze testvluchten met het oog op maritieme veiligheid en surveillance plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2021. De voorbereidende werkzaamheden, zoals vluchtprotocollen en locatieonderzoek, zijn wel afgerond. Het slotevenement vindt vanwege de coronamaatregelen pas na de afsluiting van het project plaats. De planning is om het evenement in april/mei 2021 te houden.

In 2020 is de pilot ‘Maritieme Drone Delivery’ met succes uitgevoerd. Ook is de Texel Drone Experience en een pilot met reddingsbrigades georganiseerd. Het doel van deze onderdelen is het ontwikkelen van een volledig autonoom dronesysteem voor zoek- en reddingactiviteiten (SAR) dat bijdraagt aan de veiligheid van strand-, branding- en kusttoerisme. Het programma heeft daarnaast deelgenomen aan diverse door Rijkswaterstaat uitgeschreven Drone2Go-sprints. Ook is verbinding gezocht met andere Nederlandse droneclusters, zoals Dutch Drone Delta, Space53, Unmanned Valley Valkenburg en andere arbeidsmarktinitiatieven op dronegebied, waaronder Greenport Drones, het Clusius College en de LEGOWERF op Willemsoord.

Met drie bedrijvenpartners is deelgenomen aan een door EASA & Galileo uitgeschreven uitvraag rond een volledig automatisch en autonoom zoek- en reddingsysteem en mui-detectie op basis van Artificial Intelligence (AI). Deze uitvraag betreft een betaalbaar ‘Drones as a Service-model’ (SaaS) dat bestaat uit een verticale start- en landingsdrone (eVTOL) en laadstation. Het systeem kan aangepast worden naar een configuratie voor veilig en duurzaam behoud van kust, zee en waterwegen, gekoppeld aan de Europese navigatietechnologie Galileo.

Het project krijgt een vervolg in de ‘Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland’