Fieldlab maritieme drones

De sterke vertegenwoordiging van de maritieme, mariene en offshore (energie) sector, de opkomst van drones, de aanwezigheid van de Koninklijke Marine en Kustwacht en de ontwikkelingen m.b.t. het gebruik van de Noordzee. Zij vormen de praktische omstandigheden en feiten voor een ‘vliegende start’ voor de realisatie van een Fieldlab Ecosysteem Maritieme Drones.

Van de voorwaardenscheppende regionale overheid  –samenwerkend in “De Kop Werkt!” – wordt voor een deelproject van het bredere ontwikkelprogramma voor het Fieldlab ecosysteem maritieme drones een financiële bijdrage verzocht van € 150.000 voor de realisatie, installatie en verplaatsing van fysieke faciliteiten van het ‘Fieldlab’.

Het deelproject waar middels dit projectplan vanuit DKW een bijdrage voor wordt gevraagd betreft een klein deel van het project. Namelijk een aantal fysieke: Bouw en inrichting van het Mobiel Maritieme Drones Field Lab met containers, aanpassing en inrichting. Het Lab is ingericht als technische ( 2 werkruimten) en kantoorwerk en overlegplek en kosten voor installatie en verplaatsing van en naar verschillende locaties. Daarnaast zijn er kosten gemoeid met de verplaatsing naar diverse locaties en plaatsing op schepen; vnl. hef- en tractiekosten.

Andere onderdelen van het ontwikkelprogramma zijn tevens meegenomen in de propositie voor de Regiodeal ‘Civiel-Militair Complex Den Helder’. Onder voorbehoud van andere cofinanciering, bedraagt de totale beoogde investering ongeveer €6.000.000.