Geluidsruimte in de haven

Door verdere havenontwikkeling mogelijk te maken ontstaat nieuwe ruimte voor bedrijven zich te vestigen; bedrijven die vervolgens zorgen voor een stijging van het Bruto Regionaal Product (BRP) en het aantal arbeidsplaatsen in de regio. Uitbreiding van de planologische geluidsruimte is hiervoor de belangrijkste voorwaarde. Geluid is één van de onderzoeken waarop de uitkomsten van de verkenning Harssens I moeten worden gebaseerd.

Voortgang en werkzaamheden:
Port of Den Helder heeft haar onderzoek in 2018 afgerond. Daarnaast maakte de gemeente Den Helder een verkenning en probleemanalyse en werd een projectleider aangesteld. Daarmee is de eerste fase van het project voltooid. De Koninklijke Marine en Defensie zijn in 2018 gestart met hun deel van het onderzoek. Om een geluidsadvies uit te kunnen brengen is de informatie van deze partijen noodzakelijk. De verwachting is dat deze informatie in 2019 gedeeld wordt.

Geluidsruimte maakt deel uit van de verkenningen met betrekking tot de ontwikkeling van Harssens, die op 1 september 2018 zijn aangevangen. Naar verwachting betreft een groot deel van de resultaten de geluidsruimte van hele Helderse haven.

 

 

januari 2019

 

Geluidsruimte in de haven bevindt zich in aandachtsgebied


Geluidsruimte in de haven is een project van uit bestuursopdracht: