Gezond Lokaal Voedselprogramma

Het doel van het project is de regionale samenwerking tussen landbouw en de zorgsector verbeteren en het aanmoedigen van onderlinge samenwerking tussen producenten van streekproducten. De focus ligt op het stimuleren, faciliteren en organiseren van landbouw-zorgketen-projecten om hiermee innovatief de problemen rond korte ketens, ondervoeding, eenzaamheid, verspilling en duurzaamheid te lijf te gaan.

Voortgang en werkzaamheden:
Het beoogde doel van het project is gedeeltelijk behaald. De spin-off, waarbij de focus lag op het vergroten van marktkansen voor streekproducten, heeft plaatsgemaakt voor een nieuw project. In het kader van het lokale programma zoekt De Kop Werkt! aansluiting bij de Rabo AZ Food Tour. Dit project heeft als doel kinderen bewust te maken van gezonde voeding, een gezonde levensstijl en streekproducten. Kinderen denken actief mee over maatschappelijke problemen rondom voeding, zoals verspilling. Dit gebeurt onder meer door het bezoeken van regionale bedrijven.

De doelstelling en plannen van De Kop Werkt!, Greenport NHN en LTO Hollands Kroon komen overeen met de doelstellingen en werkwijze van de AZ Food Tour. Daarom is besloten niet zelf een evenement te organiseren, maar heeft Greenport NHN (partner van de AZ Food Tour) bij De Kop Werkt! een subsidieaanvraag ingediend. Het project kent twee pijlers: enerzijds verstrekt De Kop Werkt! een subsidie aan Greenport NHN om werkzaamheden voor de AZ Food Tour uit te voeren, anderzijds organiseert De Kop Werkt! in samenwerking met LTO Hollands Kroon excursies voor deelnemende scholen naar regionale telers en communiceert hierover. De uitvoering van het project vindt begin 2019 plaats.

Twee scholen uit de Kop van Noord-Holland (OBS De Dijk uit Den Helder en de St. Jozefbasisschool uit ’t Zand) doorgedrongen tot de finale in het AZ stadion, dankzij hun uitstekende vlogs. Tien basisscholen gingen door naar deze finale.

 

januari 2019

Gezond Lokaal Voedselprogramma bevindt zich in aandachtsgebied


Gezond Lokaal Voedselprogramma is een project van uit bestuursopdracht: