Huisvesting arbeidsmigranten

Het project Huisvesting arbeidsmigranten wil voor voldoende en betere huisvesting voor arbeidsmigranten zorgen en een blijvende oplossing vinden voor tijdelijk gebruik van huisvesting. Het inzetten van arbeidsmigranten is belangrijk voor het functioneren van regionale bedrijven in diverse sectoren. Het budget wordt gebruikt om het nut en de noodzaak van goede, duurzame huisvesting in beeld te brengen. Een speciaal team wordt ingezet om ondernemers hier meer bewust van te maken.

Voortgang en werkzaamheden:
In 2018 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt binnen de Kop van Noord-Holland en Noord-Holland Noord. Deze afspraken zijn de basis van het plan van aanpak, dat inmiddels door de gehele regio omarmd is. In Opmeer en Hollands Kroon is in december gestart met het werken via het ‘Westlands model’. Hierbij worden alle arbeidsmigranten ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP). Dit model kende een goede pilot en wordt in 2019 vastgelegd.

Om meer zicht en grip te krijgen op de minimale woon- en verblijfskwaliteit voor arbeidsmigranten, werd in 2017 en 2018 een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Op basis van de resultaten heeft Expertisecentrum Flexwonen de belangrijkste bevindingen uit de onderzoeken samengevat in een kennisrapport. De informatie uit dit rapport wordt in 2019 gebruikt om concrete acties te ondernemen. De regionale kadernota wordt begin 2019 bijgewerkt.

 

januari 2019

 

Huisvesting arbeidsmigranten bevindt zich in aandachtsgebied


Huisvesting arbeidsmigranten is een project van uit bestuursopdracht: