Identity Matching

Het versterken van de (toeristisch-) economische attractiviteit van de kustplaatsen in de Kop van Noord-Holland is de algemene doelstelling van het project ‘Identity Matching’. Het versterken van de lokale identiteit waar bewoners zich in herkennen is tevens van belang voor de culturele ontwikkeling van het gebied. Doel is om de ontwikkelde identiteit van kustplaatsen tot uitdrukking te laten komen in (soms kortlopende) campagnes voor winkels, horeca, recreatiebedrijven en evenementen, maar ook zichtbaar te maken in openbare ruimten.

Voortgang en werkzaamheden:
Het doel is tot op heden deels bereikt. Met bijeenkomsten in Julianadorp en Den Helder is de (h)erkenning van lokale identiteit versterkt (fase 2). De uitdrukking en communicatie hiervan is nog niet behaald, daar wordt de komende periode uitvoering aan gegeven. Doordat de (kust)plaatsen bestaande kwaliteiten versterken door onderscheidend te zijn en producten ontwikkelen die hierbij passen, wordt het profiel versterkt. Door hier regionaal aan te werken kunnen gelijksoortige profielen samen worden ontwikkeld, leren we van elkaar en stimuleren we elkaar.

De verwachting was in de tweede helft van 2018 fase 3, ‘Hollandse Kust’ (Schagen/Julianadorp/Den Helder), verder uit te werken en te starten met fase 1 (Kolhorn). Vanwege andere prioriteiten heeft dit niet plaatsgevonden. Wel is in deze periode formeel opdracht verstrekt voor de vervolgfase. Dit wordt in februari 2019 verder in gang gezet.

 

januari 2019

 

Identity Matching bevindt zich in aandachtsgebied


Identity Matching is een project van uit bestuursopdracht: