Kade 43-46

Doelstelling:
Het project Kade 43-46 voor Port of Den Helder moet een bijdrage leveren aan een meer dan gemiddelde stijging van het Bruto Regionaal Product (BRP) en het aantal werkplekken in de regio. Het concrete doel van dit project is het aanleggen van een verbrede kade, die geschikt is voor de offshore-industrie.

Voortgang en werkzaamheden:
Het beoogde doel voor het jaarprogramma in 2018 is niet behaald. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wilde oorspronkelijk met tijdelijke maatregelen de stabiliteit van de dijk garanderen om vervolgens over enkele jaren de dijk definitief te versterken. Inmiddels heeft HHNK besloten de tijdelijke maatregelen niet uit te voeren en bekijkt momenteel welke structurele vervolgstappen voor dit dijkvak genomen moeten worden. Hoewel de planning vooralsnog niet duidelijk is, lijkt het niet waarschijnlijk dat deze maatregelen uitgevoerd worden binnen de periode van stimuleringsprogramma De Kop Werkt!. Daardoor maakt dijkversterking momenteel geen deel meer uit van dit project.

Het projectdoel werd in de jaarrapportage van 2017 bijgesteld naar het onderzoeken van een betere invulling van het gebruik van de kaderuimte achter de Moormanbrug. Dit is in 2018 verder opgepakt. Inmiddels is een tweede verkenning uitgevoerd. Er is onder meer onderzocht of dit plan realistisch is, zodat naast afmeerplaatsen voor visserijschepen ook flexibele kaderuimtes kunnen worden gerealiseerd voor ISPS-gecertificeerde schepen.

De verkenning leidde tot de conclusie dat een ‘quick win’ kan worden gerealiseerd door de ISPS-faciliteiten (International Ship and Port facility Security Code) te optimaliseren door plaatsing van camera’s en een op afstand bedienbare toegangspoort. Dit draagt bij een aan verbeterde serviceverlening door Port of Den Helder en betekent een stimulans voor de haven. De opdracht voor automatisering is in 2018 verstrekt en de werkzaamheden voor automatisering van de ISPS-beveiligingsvoorzieningen zijn gestart. De eindafrekening vindt plaats in 2019.

 

 

 

januari 2019

Kade 43-46 bevindt zich in aandachtsgebied


Kade 43-46 is een project van uit bestuursopdracht: