Onderzoek 2×2 Alkmaar – Den Helder

Den Helder moet beter bereikbaar zijn. Daarom is een quickscan uitgevoerd naar een betere wegenstructuur die hier op de lange termijn aan bijdraagt. Een wegenstructuur waar gefaseerd naartoe kan worden gewerkt.

In de verkenning is gekeken naar een opwaardering van de drie bestaande routes N9, N99 en de N245 en een nieuwe verbinding tussen de A7 en de N99. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag wat deze verbreding van bestaande tracés en de aanleg van een nieuwe verbinding kan bijdragen aan een betere bereikbaarheid van Den Helder en wat de kosten hiervan zijn.

Klik hier om terug te gaan naar de pagina bereikbaarheid

Onderzoek 2×2 Alkmaar – Den Helder bevindt zich in aandachtsgebied