Energy & Health Campus

De Energy & Health Campus heeft drie doelstellingen op regionaal, nationaal en internationaal niveau:

1. Het creƫren van een aantrekkelijk en open (werk)gebied in de toekomst dat leidt tot een interactief kennis- en informatiecentrum op locatie;
2. De Energy & Health Campus moet een inspirerende omgeving zijn, waarin wetenschappers in nucleaire gezondheid en duurzame energie vanuit de hele wereld graag willen werken en
3. Uiteindelijk is de bedoeling dat de campus uitgroeit tot een aantrekkelijke wetenschapsomgeving op het gebied van duurzame energie en nucleaire gezondheid.

Voortgang en werkzaamheden:
De doelen van het project voor het jaarprogramma 2018 zijn deels behaald. Bij het opstellen van het projectplan in 2016 werd uitgegaan van een overgang naar de realisatiefase in 2018. Dit projectplan is inmiddels achterhaald.

In juli is de gebiedsvisie, het masterplan waarin belangrijke mijlpalen zijn uitgewerkt, door alle betrokken partijen vastgesteld. Dit heeft geleid tot een conceptjaarplan 2019 met een doorkijk tot 2023, waar op dit moment de laatste hand aan wordt gelegd. In februari wordt het jaarplan definitief gemaakt.

 

 

januari 2019

Energy & Health Campus bevindt zich in aandachtsgebied


Energy & Health Campus is een project van uit bestuursopdracht: