Onderzoek verbinding N9 – Onderzoekslocatie Petten

Lange termijn

Een goede bereikbaarheid en een kwalitatief goede directe ontsluiting van de Onderzoekslocatie Petten (OLP) vanaf de N9 ondersteunt de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied. Onduidelijk is nu nog hoe de ontwikkelingen van het OLP worden vormgeven en wat dat betekent voor het verkeer. Met de beschikbare gegevens is het nog niet mogelijk om een onderbouwde uitspraak te doen over eventuele wijzigingen van verkeersstromen in de omgeving. Totdat er meer duidelijkheid is over de ontwikkeling van het OLP wordt geen onderzoek gedaan naar een betere ontsluiting.

Zoekgebied nieuwe verbinding

Klik hier om terug te gaan naar de pagina bereikbaarheid

Onderzoek verbinding N9 – Onderzoekslocatie Petten bevindt zich in aandachtsgebied