Onderzoek verkeersdoorstroming N245

Middellange termijn

De N245 in Schagen vormt een barrière tussen de oost- en westkant van Schagen. Met name voor langzaam verkeer is sprake van een grote barrière. De oversteekbewegingen hebben ook impact op de verkeersdoorstroming op de N245.

Er is onderzocht of op korte termijn de verkeerslichten op de vier kruisingen op de N245 zijn om te vormen tot intelligente verkeerslichten. Het is mogelijk dat deze slimme verkeerslichten de verkeersdoorstroming en de oversteekbaarheid kunnen verbeteren. Een meer verstrekkende maatregel die onderzocht is betreft het maken van een tunnel bij een of meerdere kruisingen. Zo kan de barrière op maaiveld volledig worden weggenomen. Daarnaast is gekeken of een fietstunnel  ter plaatse van de kruising N245-Hofstraat-Welmolen mogelijk is en of de vier kruisingen om te bouwen zijn tot een rotonde.

Uit de studie blijkt dat ongelijkvloerse kruisingen op de N245 niet tot de mogelijkheden behoren. De stuurgroep van De Kop Werkt! heeft besloten om de kruising met de Sportlaan en de verkeerslichten op de N245 verder te onderzoeken.

Klik hier om terug te gaan naar de pagina bereikbaarheid

Onderzoek verkeersdoorstroming N245 bevindt zich in aandachtsgebied