Onderzoek verkeersdoorstroming N250 Den Helder

De N250 ligt tussen knooppunt Kooypunt (N9-N99-N250) en de TESO-veerhaven. De N250 is van belang als toegang tot Texel (veerhaven), als ontsluiting van de haven Port of Den Helder, het marineterrein en de stad Den Helder. Een regelmatig terugkerend knelpunt is de verkeersdoorstroming op deze weg. Mede hierdoor is in de directe omgeving van de weg sprake van een slechter leefklimaat. Voor een analyse van de problemen en mogelijke oplossingen is een aantal onderzoeken uitgevoerd. De oplossingen richten zich vooralsnog op de korte en middellange termijn. Voor de lange termijn wordt nog onderzoek gedaan naar structurele oplossingen waarbij rapporten uit het verleden worden meegenomen. In november 2020 is de eerste studie gepubliceerd, download hier het rapport.

Meten is weten

In 2017 zijn in de laatste week van de zomervakantie en de daaropvolgende week verkeersmetingen uitgevoerd om in beeld te brengen waar en wanneer er problemen in de verkeersdoorstroming op de N250 ontstaan. Uit dit onderzoek blijkt dat de vertraging op de N250 erg voorspelbaar is. De grootste vertraging treedt op de vrijdagmiddag in de spits op, gelijktijdig met het verkeer van en naar de Texelse veerboot. De vertraging is op deze momenten groot in verhouding tot de normale reistijd.

Economisch waardenonderzoek N250

Met dit onderzoek is in beeld gebracht wat de (economische) waarde is van de N250 en de ondervonden economische schade/hinder door een slechte verkeersdoorstroming. Diverse bedrijven en belangenorganisaties in Den Helder zijn voor dit onderzoek geïnterviewd.

Uit de gesprekken komt als rode draad naar voren dat de N250 van groot belang is voor de bedrijven en dat oponthoud op deze weg vooral voor de bedrijven in de haven daadwerkelijk tot economische schade leidt. De resultaten uit het ‘Meten is weten’-onderzoek worden door de geïnterviewden herkend en hier wordt – waar mogelijk – door hen op geanticipeerd. De N250 blijft desondanks een kwetsbare weg omdat oponthoud snel kan ontstaan.

Slimme verkeerslichten

Slimme verkeerslichten N250
Middellange termijn

Het traject van de N250 in Den Helder tot aan de veerhaven kent drie kruispunten met verkeerslichten: Havenweg, Zuidstraat, Kanaalweg. De verkeerslichten bij de Havenweg zijn in beheer bij gemeente Den Helder, de andere verkeerslichten bij provincie Noord-Holland. Alle verkeerslichten zijn de komende jaren toe aan vervanging. Dit biedt de kans deze te vervangen door intelligente verkeerslichten en het toepassen van dynamisch verkeersmanagement. Uit een eerste verkennend onderzoek blijkt dat toepassing van Smart Traffic (een vernieuwende manier van verkeer regelen op basis van actueel verkeersaanbod) kan leiden tot een aanzienlijke verbetering van de verkeersafwikkeling op de route N250 waardoor ook de leefbaarheid en luchtkwaliteit langs de route kan verbeteren. Door de stuurgroep van De Kop Werkt! is besloten om de verkeerslichten in 2020 te vervangen door slimme verkeerslichten.

Rechtsafverbod vanaf de Van Kinsbergenbrug

Aanpassing kruising N250-Havenweg
Korte termijn

De kruising N250-Havenweg is een groot knelpunt in de N250. De huidige verkeerslichtenregeling is complex. Deze kan vereenvoudigd worden door rechts afslaan vanaf de Van Kinsbergenbrug richting het noorden/de veerhaven onmogelijk te maken. De verkeersomvang vanuit de haven richting het noorden/de veerhaven is zeer beperkt en heeft een alternatieve route via de haven. Met deze relatief kleine ingreep, binnen de ruimte van de huidige kruising, krijgen de andere rijrichtingen meer groen. De aanpassing aan de kruising is in het voorjaar van 2019 in een informatieavond voorgelegd aan de omgeving van de N250. Hierop is positief gereageerd als één van de maatregelen die op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Door de stuurgroep van De Kop Werkt! is besloten om de kruising in 2020 aan te passen.

Linksafslaand verkeer van de N99 naar de N250/Den Helder

Aanpassing kruising Kooypunt N9-N99-N250
Middellange termijn

Bij knooppunt Kooypunt komen de N9, de N99 en de N250 samen. In de huidige situatie heeft links afslaand verkeer vanaf de N99 naar de N250 de beschikking over één opstelstrook. In de spitsuren is de verkeersintensiteit op deze richting zo groot dat de wachtrij voor de verkeerslichten regelmatig tot voorbij het ongeregelde kruispunt met de parallelweg reikt. Een relatief eenvoudige en effectieve maatregel is de verbetering van deze linksaf beweging richting de N250 door het realiseren van een extra opstelstrook voor links afslaand verkeer.

Klik hier om terug te gaan naar de pagina bereikbaarheid

Onderzoek verkeersdoorstroming N250 Den Helder bevindt zich in aandachtsgebied