Onderzoekslocaties mobipunten

Een mobipunt is een fysieke plaats waar mobiliteitsfuncties en andere voorzieningen elkaar ontmoeten. Een mobipunt is het vertrek- of overstappunt voor iedere duurzame reis. Van openbaar vervoer tot deelauto of zelfrijdende auto. Het uniforme beeldmerk en de naamgeving maken de mobipunten herkenbaar. Op een mobipunt zijn altijd deelauto’s, fietsparkeren en collectief vervoer aanwezig. Andere vervoersfuncties zoals deelfietsen, laadpunten, taxi- en carpoolplaatsen, fietstrommels, P+Bike etc. kunnen hier aan toe worden gevoegd. Een mobipunt kan functioneren als laagdrempelig ontmoetingspunt. Diensten die hier aangeboden kunnen worden zijn onder andere lockers waar pakketjes bezorgd kunnen worden en een sleuteloverdrachtsysteem voor Airbnb of deelplatformen.

Het streven is om in 2019 in de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder en Schagen een mobipunt te realiseren. Gesprekken met leveranciers worden hierover nu gevoerd. Het aantal mobipunten wordt in 2020 verder uitgebouwd tot een volledig netwerk aan mobipunten in de Kop van Noord Holland. Op dit moment zijn 10 mobipunten in ontwikkeling.

Klik hier om terug te gaan naar de pagina bereikbaarheid

Onderzoekslocaties mobipunten bevindt zich in aandachtsgebied