Mobipunten

Een mobipunt is een fysieke plaats waar mobiliteitsfuncties en andere voorzieningen elkaar ontmoeten. Een mobipunt is het vertrek- of overstappunt voor iedere duurzame reis. Van openbaar vervoer tot deelauto of zelfrijdende auto. Het uniforme beeldmerk en de naamgeving maken de mobipunten herkenbaar. Op een mobipunt zijn altijd deelauto’s, fietsparkeren en collectief vervoer aanwezig. Andere vervoersfuncties zoals deelfietsen, laadpunten, taxi- en carpoolplaatsen, fietstrommels, P+Bike etc. kunnen hier aan toe worden gevoegd. Een mobipunt kan functioneren als laagdrempelig ontmoetingspunt. Diensten die hier aangeboden kunnen worden zijn onder andere lockers waar pakketjes bezorgd kunnen worden en een sleuteloverdrachtsysteem voor Airbnb of deelplatformen.

In juli 2020 zijn de eerste mobipunten gelanceerd in de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder en Schagen. De daarbij behorende site www.mobipunt.net is ook de lucht in gegaan. Het aantal mobipunten wordt verder uitgebouwd tot een volledig netwerk in de Kop van Noord-Holland.

Zie ook de video

Klik hier om terug te gaan naar de pagina bereikbaarheid

Mobipunten bevindt zich in aandachtsgebied