Opwaarderen Dorpsplein Huisduinen

Het projectdoel van ‘Toeristisch Knooppunt Huisduinen’ is het creëren van een aantrekkelijk dorpsplein voor Huisduinen. Hierdoor wordt de leefbaarheid versterkt en tegelijkertijd de attractiviteit van de Noordzeekust in de Kop van Noord-Holland vergroot.

Voortgang en werkzaamheden:
De werkgroep heeft samen met de bewoners van Huisduinen een ontwerp voor de herinrichting van het plein ontwikkeld. Na een inschatting van de kosten is in 2018 duidelijk geworden dat buiten De Kop Werkt! om budget gevonden moet worden om het project te kunnen uitvoeren. Daarom is in de tweede helft van 2018 een aanvraag bij het Waddenfonds voorbereid. Deze is ingediend in het aanbestedingstraject december 2018-januari 2019.

In afwachting van goedkeuring van deze aanvraag is het project nog niet gerealiseerd. Indien het Waddenfonds geen bijdrage levert voor dit project, worden in 2019 goedkopere opties overwogen voor de herinrichting, die aansluiten bij de bestaande budgetten.

 

 

januari 2019

Opwaarderen Dorpsplein Huisduinen bevindt zich in aandachtsgebied


Opwaarderen Dorpsplein Huisduinen is een project van uit bestuursopdracht: