Harssens I

Doelstelling:
Het project Harssens I (voormalige naam: Paleiskade 2) heeft als doelstelling de aanleg van een kade en terrein als ‘one-stop supply base’ voor de offshore operations- en maintenance-sector. Om klaar te zijn voor de groeiende offshore-markt rondom energietransitie en windenergie heeft Port of Den Helder op korte termijn dringend behoefte aan meer kades en terrein direct achter deze kades.

Voortgang en werkzaamheden:
In de loop van 2018 is gebleken dat door de nieuwe nautische inpassing van de Koninklijke Marine de ontwikkeling van de Rijkswaterstaat-kade niet kan worden uitgevoerd. Daarom wordt vanaf 1 september 2018 binnen dit project de ontwikkeling van een deel van Fort Harssens voor civiel (politie, brandweer en medische hulpdiensten) medegebruik verkend. Feitelijk is dit een meer uitgebreide versie van het project Paleiskade 2, dat nu de naam Harssens 1 heeft gekregen. Verwacht wordt een uitbreiding tussen de drie á vier hectare.

Het beoogde doel voor 2018 is niet behaald. In september is gestart met de inleidingsfase voor het onderzoek naar de haalbaarheid van civiel-militaire ontwikkelingen. In maart 2019 zijn de resultaten bekend en wordt duidelijk of ontwikkelingen op Harssens kunnen plaatsvinden.

januari 2019

Harssens I bevindt zich in aandachtsgebied


Harssens I is een project van uit bestuursopdracht: