Plan voor de sector agribusiness

Het ‘Regiosectorplan Agribusiness’ is onderdeel van Match2020, dat er onder meer voor zorgt dat onderwijs en werk binnen de agrisector meer op elkaar aansluit en inzicht geeft op vraag en aanbod in de regio. Aan het project werken diverse partijen uit de agribusiness, van werkgevers tot opleiders. De maatregelen leiden tot een ‘regiosectorplan’.

Er zijn binnen het sectorplan zeven projecten:

Noord-Hollandse Tuinbouwbattle – 12 klassen
GroenStart – 25 deelnemers trajectaanbod
MBO Agri Traineeshop – 5 stages per jaar
Agri Incubator – 2 innovaties in 2020 in traject
Kenniscases – 10 stages en 5 afstudeeronderzoeken
Agri Drone en Data Centrum – onderzoek mogelijk-, wenselijk- en
haalbaarheid
GreenTech NHN  – 8 masterclasses en bedrijfsbezoeken.

De uitvoering van de projecten ligt bij GreenPort NHN.

Plan voor de sector agribusiness is een project van uit bestuursopdracht: