Plan voor de sector agribusiness

Het ‘Regiosectorplan Agribusiness’ is onderdeel van Match2020, dat er onder meer voor zorgt dat onderwijs en werk binnen de agrisector meer op elkaar aansluit en inzicht geeft op vraag en aanbod in de regio. Aan het project werken diverse partijen uit de agribusiness, van werkgevers tot opleiders. De maatregelen leiden tot een ‘regiosectorplan’.

Plan voor de sector agribusiness is een project van uit bestuursopdracht: