Plan voor de sector zorg

Het ‘Regiosectorplan zorg’ is onderdeel van Match2020, dat er onder meer voor zorgt dat onderwijs en werk binnen de zorgsector meer op elkaar aansluit en inzicht geeft op vraag en aanbod in de regio. Aan het project werken diverse partijen uit de zorg, van werkgevers tot opleiders. De maatregelen leiden tot een ‘regiosectorplan’.

Er zijn drie actielijnen opgesteld: ‘Opleiden’, ‘Arbeidsbesparend werken’ en ‘Behoud van medewerkers en anders werken’.
Daaronder vallen de volgende projecten:

Actielijn 1

Regionaal inzicht in initiatieven om de arbeidsmarkt- en onderwijs beter op elkaar aan te laten sluiten.
Extra opleiden: meer opleidingsplekken en aanspreken van zij-instromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Opleiden doktersassistenten.
Unieke leerervaring in de maatschappelijke zorg.
Lobby voor derde opleidingsplaats psychiatrie.

Actielijn 2

Werkende arbeidsbesparende maatregelen: welke innovaties werken wel, en welke niet?
Implementeren en opschalen arbeidsbesparende maatregelen: verbinding zoeken met lopende projecten, en waar mogelijk uitbreiden.

Actielijn 3

Beschikbare e-health oplossingen.
Hackathon: de wens bestaat om een hackathon voor de zorg te organiseren.

De projecten worden uitgevoerd door het samenwerkingsverband Sigra.

 

Plan voor de sector zorg is een project van uit bestuursopdracht: