Herinrichting De Koog

De doelstelling van het project Revitalisering De Koog/Planet Texel is het opwaarderen van het duindorp De Koog. Dit is van groot belang voor zowel de leefbaarheid van het dorp zelf, als voor de totale Texelse economie en de Noordkop. Het project draagt bij aan een leefbare en dynamische regio en is het resultaat van een samenwerking tussen bewoners en ondernemers.

 

Voortgang en werkzaamheden:
De wensen en voorkeuren van exploitanten in De Koog zijn in 2018 uitgewerkt tot een ontwerpbestemmingsplan en de APV-regeling ‘Terrassen en uitstallingen’. Deze worden in februari 2019 vastgesteld door het college en in mei 2019 door de gemeenteraad van Texel.

In 2018 hebben op basis van het wensbeeld verbouwingen en handhaving plaatsgevonden in de Dorpsstraat en is gestart met de aannemerscombinatie, die de ‘Kop van Zuid’ en ‘Rondje De Koog’ realiseert. Volgens planning is de realisatie eind 2019 gereed. Ook is het wensbeeld vastgesteld met betrekking tot schone en opgeknapte openbare ruimtes. Hierbij is een koppeling gemaakt met het dagelijks beheer van De Koog. De voorbereiding op Planet De Koog (fase 2) is gestart. Hierbij wordt een koppeling gemaakt met  verkeer en parkeren in verband met het toeristisch toekomstplan. Voor de uitvoering van het pilotproject ‘Tiny Houses’ is geen draagvlak bij belanghebbenden.

januari 2019

In het voorjaar van 2019 zijn de eerste werkzaamheden geweest; in oktober, na het toeristenseizoen, wordt het werk hervat.

Herinrichting De Koog bevindt zich in aandachtsgebied


Herinrichting De Koog is een project van uit bestuursopdracht: