Samenwerkende havens

Bij het benutten van economische kansen is samenwerking tussen de havens in de Kop van Noord-Holland van groot belang. Om als regio een rol te spelen binnen deze ontwikkelingen en te groeien, zijn naast de havens van Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon eigenlijk alle havens in het westelijk Waddengebied gebaat bij samenwerking.

Voortgang en werkzaamheden:
In 2018 zijn de stappen uit de notitie ‘Samenwerkende Havens’ verkend met betrekking tot de ontwikkelingen in de energietransitie en duurzaamheid. De regionale projectgroep is het traject gestart. Ook is een omgevingsanalyse gemaakt, zijn de trends en ontwikkelingen in beeld gebracht en  zijn de verbindingen tussen de verschillende havens duidelijk geworden.

Het traject rond het in beeld brengen van de identiteit, ambitie en business per haven is in het vierde kwartaal van 2018 vervolgd. Ook het verkennen van mogelijkheden voor samenwerking, het bepalen van gedeelde kansrijke concepten en het op hoofdlijnen in beeld brengen van de eisen op het gebied van bereikbaarheid voor de havens, maken deel uit van dit traject. Door het inwerken van de strategisch beleidsadviseur, tevens projectleider, heeft dit traject vertraging opgelopen. Daarnaast heeft de haven van Den Helder ontwikkelingen doorgemaakt met betrekking tot de nieuwe nautische inpassing van de Koninklijke Marine.

Uit de jaarrapportage 2020

Voortgang en werkzaamheden

De coronacrisis heeft geleid tot vertraging van het project. Oorspronkelijk was het plan de kick-off en expertmeeting in de eerste helft van 2020 te organiseren. Dat is niet gelukt. Uiteindelijk vond de kick-off in de tweede helft van 2020 plaats. De expertmeeting kon vanwege de opnieuw verscherpte coronamaatregelen ook later in het jaar geen doorgang vinden.

Binnen dit project staat samenwerking centraal. Het belang van een (fysieke) expertmeeting, bedoeld om elkaar te leren kennen en vertrouwen, is groot. Daarom is gekozen geen digitale, maar een fysieke bijeenkomst te organiseren. De meeting staat nu gepland in 2021. Ter voorbereiding zijn gesprekken gevoerd met Ontwikkelingsbedrijf NHN om een goed beeld te krijgen van de vraag. Met deze informatie en de resultaten van de kick-off is de expertmeeting voorbereid. Mocht een fysieke bijeenkomst opnieuw geen mogelijkheid zijn, dan wordt gekozen voor een digitale meeting om het project af te kunnen ronden.

 

Samenwerkende havens bevindt zich in aandachtsgebied


Samenwerkende havens is een project van uit bestuursopdracht: