Uitvoering marketingstrategie Maritime Maintenance & Offshore Logistics (NSEG)

De algemene doelstelling van dit project is werken aan het verbeteren van de concurrentiepositie van Port of Den Helder en de overige havens in de Kop van Noord-Holland. Dit gebeurt door het versterken, benutten en onderhouden van de marketingpositie. De marketingstrategie is bedoeld om meer bedrijven, die gerelateerd zijn aan de energiesector op de Noordzee, naar de regio te halen.

Voortgang en werkzaamheden:
Voor wat betreft het projectgedeelte is de jaarplanning 2018 behaald. Zo heeft dit project zich laten zien op het offshore-evenement North Sea Offshore (2018) en Port of Den Helder ondersteunt tijdens de Offshore Technology Conference in Houston (VS). Andere activiteiten zijn het up-to-date houden van de website www.northseaenergygateway.com, het organiseren van projectbijeenkomsten rondom de samenwerking tussen North Sea Energy Gateway (NSEG) en Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) en deelname aan de Offshore Energy Beurs in de RAI (Amsterdam). Ook heeft NSEG deelgenomen aan de IRO-bijeenkomst bij Den Helder Airport en is de werkgroep aanwezig geweest op het Hamburg Wind Energy-evenement.

Het aanstellen van een projectleider, voor het gericht werken aan het behalen van de projectdoelen, laat op zich wachten. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en NSEG bepalen in 2019 de stappen die genomen moeten worden en de eventuele aanstelling van een projectleider. Dit gebeurt naar verwachting in het eerste kwartaal.

 

 

januari 2019

Uitvoering marketingstrategie Maritime Maintenance & Offshore Logistics (NSEG) bevindt zich in aandachtsgebied


Uitvoering marketingstrategie Maritime Maintenance & Offshore Logistics (NSEG) is een project van uit bestuursopdracht: