Uitvoering regiosectorplannen Match2020

Het project Uitvoering Regiosectorplannen is onderdeel van het programma ‘Match2020’, voorheen het programma ‘Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs’. Dit programma heeft als doel het stimuleren van de regionale arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland en hierin een ideale afstemming van vraag en aanbod tot stand te brengen. Binnen het programma zijn vijf speerpunten (sectoren) benoemd: Agribusiness, Energie & Duurzaamheid, Maritiem & Offshore (samengevoegd tot Tech@Connect), Zorg en Toerisme & Recreatie.

Voortgang en werkzaamheden:
De sectorplannen zijn in juli 2018 vastgesteld in de stuurgroep De Kop Werkt!. Het verbinden van de verschillende belangen en belanghebbenden (onderwijs, werkgevers en overheid) heeft meer tijd gekost. Het resultaat is wel dat er breed gedragen plannen op tafel liggen. Dit biedt een goede voedingsbodem voor het vervolg van het project. Het sectorplan Toerisme & Recreatie is nog in de maak. In december is een werkgeversbijeenkomst georganiseerd, waarbij input is verzameld om te komen tot het definitieve plan voor deze sector.

• Project 611: Uitvoering Regiosectorplannen (Match2020)
• Project 613: Opstellen regiosectorplan Zorg
• Project 614: Opstellen regiosectorplan Agribusiness
• Project 615: Opstellen regiosectorplan Tech@Connect
• Project 617: Opstellen regiosectorplan Toerisme & Recreatie

Uit de jaarrapportage 2020

Voortgang en werkzaamheden

Niet alle projecten zijn uitgevoerd in 2020. Projecten zijn vertraagd (Groenstart), in alternatieve vorm georganiseerd (Gameday), aangevuld (Texel Academy), geannuleerd (PET 2020, Agri High Tech (studiemarkt) of uitgesteld tot 2021 (Op Kop Academy, Zorg-hackathon). Daarnaast zijn in samenwerking met partners zoals Tetrix en Woonzorggroep Samen nieuwe kansen benut om bij te dragen aan de doelstellingen van Match2020.

Het verlengen van het programma De Kop Werkt! helpt om uiteindelijk alle projecten in uitvoering te brengen, als de ontwikkeling en impact van het coronavirus dit tenminste toestaat. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen van het coronavirus en de geldende maatregelen, verwachten we de projecten uit te kunnen voeren op een later moment of in alternatieve vorm. Niet voor elk project binnen Match2020 is een zeker en duidelijk antwoord te geven op deze vraag.

De start van de Op Kop Academy, een traject voor wonen, leren en werken in de leisure-sector, is uitgesteld totdat het opleiden en werven voor deze sector weer relevant is. De hackathon voor de zorg is uitgesteld tot het moment waarop de druk in de zorg vermindert en er ruimte is dit soort projecten op te pakken.

Activiteiten Match2020
Match2020 is niet afgerond na dit jaar. Voor een aantal projecten is inzet na deze datum wel gewenst. Denk hierbij aan de activiteiten van Op Kop, Tech@Connect, de Op Kop Academy en de samenwerking met het voortgezet onderwijs op het gebied van loopbaanoriëntatie. Dit geldt ook voor de inzet van Greenport en ZWPlus binnen de arbeidsmarkt en het onderwijs in de Kop van Noord-Holland.

Uitvoering regiosectorplannen Match2020 is een project van uit bestuursopdracht: