Uitvoering regiosectorplannen Match2020

Het project Uitvoering Regiosectorplannen is onderdeel van het programma ‘Match2020’, voorheen het programma ‘Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs’. Dit programma heeft als doel het stimuleren van de regionale arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland en hierin een ideale afstemming van vraag en aanbod tot stand te brengen. Binnen het programma zijn vijf speerpunten (sectoren) benoemd: Agribusiness, Energie & Duurzaamheid, Maritiem & Offshore (samengevoegd tot Tech@Connect), Zorg en Toerisme & Recreatie.

Voortgang en werkzaamheden:
De sectorplannen zijn in juli 2018 vastgesteld in de stuurgroep De Kop Werkt!. Het verbinden van de verschillende belangen en belanghebbenden (onderwijs, werkgevers en overheid) heeft meer tijd gekost. Het resultaat is wel dat er breed gedragen plannen op tafel liggen. Dit biedt een goede voedingsbodem voor het vervolg van het project. Het sectorplan Toerisme & Recreatie is nog in de maak. In december is een werkgeversbijeenkomst georganiseerd, waarbij input is verzameld om te komen tot het definitieve plan voor deze sector.

• Project 611: Uitvoering Regiosectorplannen (Match2020)
• Project 613: Opstellen regiosectorplan Zorg
• Project 614: Opstellen regiosectorplan Agribusiness
• Project 615: Opstellen regiosectorplan Tech@Connect
• Project 617: Opstellen regiosectorplan Toerisme & Recreatie

Zorg:
In november 2018 is een overeenkomst ondertekend waarmee partners uit zorg en onderwijs hun betrokkenheid bevestigen. Voor de uitvoering van het sectorplan is aansluiting gezocht bij ZWPlus, een samenwerkingsverband van twintig organisaties op het gebied van zorg en welzijn in Noord-Holland Noord. Door ZWPlus te betrekken bij de uitvoering van het sectorplan worden bestaande initiatieven versterkt en is er een duidelijke benadering van mogelijke partners.

Agribusiness:
In de agrisector worden bestaande projecten van GreenPort Noord-Holland Noord versterkt. Er is gewerkt aan de bekendheid van het leer- en werktraject ‘GroenStart’ onder gemeentes en het bedrijfsleven in de Kop van Noord-Holland. Op negen scholen (in totaal zestien klassen) in de regio is de ‘Tuinbouw Battle’ georganiseerd.

Tech@Connect:
Het regiosectorplan voor techniek heeft geleid tot de organisatie van het Promotie Event Techniek (12 april 2018) en de toekenning van een RIF-subsidie voor innovatief beroepsonderwijs. Om de netwerken te versterken is een netwerkbijeenkomst voor partners van Tech@Connect georganiseerd en vond een meet-and-greet met deelnemers aan de duurzaamheidsrace Racing Aeolus Den Helder plaats. Inmiddels levert de Koninklijke Marine een fulltime medewerker aan Tech@Connect voor de uitvoering van diverse projecten.

Toerisme & Recreatie:
Het project heeft ondersteuning gegeven aan de op Texel opgezette koksopleiding. In 2019 vinden, mede dankzij de inzet van ‘Match2020’, masterclasses gericht op streekproducten plaats. Doel hiervan is nieuwe koks kennis te laten maken met en te binden aan de regio. De werkgeversbijeenkomst (eind december) is de eerste stap geweest naar het vormen van een netwerk waarbij werkgevers elkaar weten te vinden in hun gezamenlijke behoeftes, zoals de inkoop van opleidingen.

 

 

januari 2019

Uitvoering regiosectorplannen Match2020 is een project van uit bestuursopdracht: