Vaarroutenetwerk Amstelmeer/IJsselmeer

Het vaarroutenetwerk in de Kop van Noord-Holland en de toegang tot de Waddenpoorten kan nog sterker worden door een betere verbinding tussen het Amstelmeer en IJsselmeer. Dat kan onder meer door het oplossen van knelpunten en het opwaarderen van de vaarroutes. De Kop van Noord-Holland wordt eveneens aantrekkelijker als bestemming.

 

In mei 2018 is een begin gemaakt aan de voorbereiding en uitvoering van de quick wins en de voorbereiding van de overige maatregelen. Deze plannen worden hieronder uitgelegd. In de bijgevoegde kaart zijn de locaties aan de plannen toegevoegd.

 

Quick Wins (2018)

Douche en kleedscherm Lutjestrand Op het Amstelmeer wordt veel aan watersport gedaan. Momenteel zijn er geen faciliteiten waar watersporters de mogelijkheid hebben om zich even af te spoelen en om zich om te kleden. Op het strand wordt een kleedscherm met een buitendouche gerealiseerd. Naast de watersporters kunnen ook andere bezoekers van het Lutjestrand gebruik maken van deze voorziening.

Bebording Langs de route worden informatieborden geplaatst. Op de borden wordt informatie verstrekt over de polder en interessante plekken in de buurt. De borden worden uitgevoerd in hardhout en de afmetingen van de borden zijn 80×100 cm. Er zou eventueel een koppeling gemaakt kunnen worden met het project IJsselmeerkustbeleving uit De Kop Werkt!. Binnen dit project wordt een QR code tour gerealiseerd. QR codes met informatie kunnen toegevoegd worden aan de borden (zie plan van aanpak IJsselmeerkustbeleving).

SlootdorperbosIn het midden van de route ligt het Slootdorperbos, vanuit dit bos is het mogelijk om een korte wandeling naar Slootdorp te maken. Momenteel is het bos vervallen en is het niet mogelijk om aan te leggen met een sloep. Omdat er sporen in de berm zichtbaar zijn, gaan er wel mensen aan wal. Aan de rand van het bos worden daarom twee steigers geplaatst. Om de vaarwegen niet te verhinderen, worden deze steigers zoveel mogelijk in de berm gerealiseerd.

Door het Slootdorper bos op te waarderen kunnen bezoekers halverwege hun tocht genieten van een picknick of even het dorp in. In het bos zelf worden bankjes, prullenbakken en twee voetbaldoelen geplaatst.

Trailerhelling Slootdorp Slootdorp ligt halverwege de route en kan gezien worden als een knooppunt. Het realiseren van een trailerhelling biedt bezoekers een nieuwe mogelijkheid om te water te gaan en Slootdorp als startpunt te kiezen. In 2018 zal worden onderzocht of deze trailerhelling realiseerbaar is door middel van een haalbaarheidsonderzoek.

Sloepennetwerk en sluisinformatie De informatie omtrent de gehele route wordt bijgewerkt en onderhouden op de websites van het Sloepennetwerk. Daarnaast pleiten de watersportverenigingen voor een heldere communicatie over de openingstijden van de sluizen.

 

Lange termijn (2019 en 2020)

Steigers langs de Den Oeversche- en Slootvaart Langs de volledige vaarroute worden extra steigers gerealiseerd. Momenteel zijn er weinig aanlegplaatsen en wordt de vaarroute alleen ervaren als een route om van A naar B te gaan in plaats van de gewenste recreatieve beleving. De vaarroute wordt daarom opgewaardeerd door bezoekers de kans te geven uit de boot te gaan en diverse plekken langs de route te ervaren. De steigers die gerealiseerd worden aan de vaarroute worden ook toegankelijk voor kanovaarders.

 Varende expositie Op de vaarroute bevinden zich zes bruggen. De bruggen zijn in prima staat, maar bieden geen recreatieve meerwaarde. Deze meerwaarde wordt geboden door onder de bruggen aan beide zijkanten kunstwerken te plaatsen. De kunstwerken worden gerealiseerd door leerlingen aan de Hogeschool voor de Kunsten. Door middel van een vak in het curriculum krijgen zij de opdracht om verhalen uit de Kop van Noord-Holland te vertellen door middel van kunst onder de brug. In totaal is ruimte voor 12 kunstwerken.

 Recreatiesteiger Het Amstelmeer is bijzonder maar heeft geen bijzondere recreatiesteiger. De projectgroep heeft het idee om op het Amstelmeer een grote en bijzondere steiger te realiseren. De locatie van deze steiger is aan de kade tegenover het Lutjestrand. Het idee is om recreanten meer mogelijkheid te bieden om te genieten van de omgeving door als het ware ‘te lopen op water’. Doordat de steiger tot wel 15 meter het meer in reikt wordt het een uniek punt voor de Kop van Noord-Holland. De steiger zal verschillen in hoogte en licht kantelen. Op de gekantelde stukken komt ruimte voor zitgelegenheid.

 Drijvend bos Haukessluis Bij binnenkomst van het Amstelmeer vanaf de Haukessluis worden drijvende bomen gerealiseerd. Dit drijvende bos wordt een icoon in het Amstelmeer en de Kop. Boven de Haukessluis wordt een informatiebord geplaatst met het verhaal van het kunstwerk, dit kan tijdens het schutten gelezen worden. De drijvende bomen vertellen het verhaal van de polder en benadrukken het hoogteverschil dat ervaren wordt in de sluis.

 Oude Veer Uit gesprekken met belanghebbenden blijkt dat er bij de locatie het Oude Veer veel kansen liggen. Grote voordelen van de locatie zijn de aanwezigheid van Dierenpark Hoenderdaell en Anna Paulowna. Door aanlegsteigers te realiseren bij Dierenpark Hoenderdaell kunnen recreanten gemakkelijk uitstappen en een bezoek brengen aan het park. Daarnaast kunnen bezoekers vanaf het Oude Veer gemakkelijk het winkelcentrum van Anna Paulowna bereiken (ongeveer 400 meter lopen). De ondernemer bij Hoenderdaell heeft aangegeven hier aan mee te willen werken. Daarnaast draagt de steiger bij aan de opwaardering van de vaarroute Amstelmeer – Schagerbrug.

 Steigers Stontelersluis en Haukessluis Via burgerparticipatie hebben inwoners aangegeven dat er behoefte is aan wachtplaatsen bij beide sluizen. Op deze manier kunnen bezoekers even de boot uit terwijl er gewacht wordt. Momenteel is er bij de Haukessluis één wachtsteiger. Deze wachtsteiger heeft vlam gevat en is daardoor niet bruikbaar. Beide steigers zijn van HHNK en worden in 2019 opgeknapt.

 

Vaarroutenetwerk Amstelmeer/IJsselmeer is een project van uit bestuursopdracht: