Vaarroutenetwerk Amstelmeer/IJsselmeer

Om de Noordkop beter ‘bevaarbaar’ te maken moet de verbinding tussen het Amstelmeer en het IJsselmeer worden verbeterd. Dit project richt zich op het oplossen van knelpunten tussen het Amstelmeer en IJsselmeer en het versterken van het vaarroutenetwerk in de Kop van Noord-Holland. Bij het project zijn naast bewoners ook Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en ondernemers van het Lutjestrand betrokken.

Voortgang en werkzaamheden:
Na het opstellen van het plan van aanpak, is in 2018 gestart met het realiseren van de verbeterpunten, die snel kunnen worden uitgevoerd. Het openen van het sloepennetwerk is hiervan het eerste resultaat. Eind 2019 zijn alle eenvoudige verbeteringen opgeleverd.

Momenteel worden vergunningen aangevraagd voor een douchegelegenheid en kleedscherm bij het Lutjestrand. De inventarisatie met betrekking tot de mogelijkheden in het Slootdorperbos wordt in 2019 uitgewerkt tot een plan. Ook is er in 2019, op basis van een onderzoek naar grondeigenaren, een haalbaarheidsstudie naar de mogelijke locatie van een nieuwe trailerhelling in Slootdorp. Op dit moment vindt veldonderzoek plaats voor vijf aanmeersteigers langs de vaarroute tussen het Amstelmeer en IJsselmeer en wordt een haalbaarheidsstudie gedaan naar drijvende bomen.

Douchegelegenheid Amstelmeer

 

 

 

 

 

 

Uit de jaarrapportage 2020

Voortgang en werkzaamheden

In het Amstelmeer (aan het Lutjestrand) wordt een blauwalgvrij zwembassin gecreëerd, zodat hier het hele jaar door gezwommen kan worden. Daarnaast wordt rondom dit bassin een steiger geplaatst. Deze steiger is geschikt voor recreatie en het aanmeren van bootjes. Ook wordt de toegang naar het Lutjestrand opgeknapt en wordt aandacht geschonken aan speelgelegenheden en straatmeubilair. Het verkorten van de pier bij het kitesurfstrand vervalt in verband met bezwaren vanuit Landschap Noord-Holland.

De planning voor de projecten in en rond het Amstelmeer voor 2020 is gehaald. Op dit moment heeft de aannemer wel te maken met vertragingen. Dit omdat de bouwmaterialen (wegens Covid-19) niet tijdig aangeleverd kunnen worden. Ondanks de vertraging is het project Amstelmeer eind 2021 gereed.

Bij de Ulkesluis is een nieuwe trailerhelling gerealiseerd en langs de vaarroute Amstelmeer-IJsselmeer zijn zes kunstwerken geplaatst. De kunstroute kan vanaf het water beleefd worden per boot, kano of een ander watervoertuig.

Vaarroutenetwerk Amstelmeer/IJsselmeer is een project van uit bestuursopdracht: