Gebiedsontwikkeling Huisduinen

Het project Gebiedsontwikkeling Huisduinen heeft als doel de Noordzeekust aantrekkelijker te maken voor zowel bezoekers als bewoners. Het project verbetert de (toeristische) infrastructuur in het gebied door het realiseren van een goed toegankelijke strandslag bij Huisduinen. Door het verbeteren van de kwaliteit van de toeristische sfeer wordt bijgedragen aan de toeristische economie in het gebied e een verbeterde bereikbaarheid van het strand.

Voortgang en werkzaamheden:
Het algemene doel, het verbeteren van de toegankelijkheid van het strand Huisduinen, is nog niet behaald. In 2018 hebben betrokkenen meerdere keren overlegd en is een natuurtoets gemaakt. Het uitvoeren van de natuurtoets start in het eerste kwartaal van 2019. Bij een positieve uitkomst worden het definitieve ontwerp en de vergunningsaanvraag uitgewerkt. Bij een negatieve uitkomst wordt de uitwerking opnieuw vastgesteld. De resultaten van de natuurtoets worden in het tweede kwartaal van 2019 verwacht.

 

 

januari 2019

Gebiedsontwikkeling Huisduinen bevindt zich in aandachtsgebied


Gebiedsontwikkeling Huisduinen is een project van uit bestuursopdracht: