Versterking IJsselmeerkustbeleving

 

Door recreatief ruimtegebruik toe te staan rond de IJsselmeerdijk, langs de kuststrook tussen Den Oever en Medemblik, wordt gewerkt aan het versterken van de beleving van de  IJsselmeerkust. Dit gebeurt door het ontwikkelen van recreatieve voorzieningen, die passen bij de beleving van de Noordzeekust en Waddenkust. Onderzoek moet uitwijzen hoe deze nieuwe mogelijkheid een meerwaarde kan zijn voor onder meer ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en de recreatief-toeristische waarde van de Wieringermeer.

Voortgang en werkzaamheden:
Het opstellen van het plan van aanpak is afgerond. Een overleg met ondernemers, gevestigd langs de IJsselmeerkust, en Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, genodigden van de provincie en direct betrokkenen heeft verschillende snel te realiseren verbeteringen opgeleverd, die inmiddels worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de eerste films voor de Verhalenroute en de werkzaamheden aan de paden voor de ruiterroute door het Dijkgatbos. Ook heeft dit ervoor gezorgd dat de Dijkgatboscross in de laatste week van juni weer terug is binnen de gemeente.

Tijdens een brainstormsessie zijn de mogelijkheden verkend voor het leefbaarder maken van het gebied bij ‘De Wielen’. Zo is een inventarisatie gemaakt van de locaties waar picknicktafels en banken geplaatst kunnen worden en worden de bermen ingezaaid met een bloemenmengsel. De projectgroep gaat hier in 2019 mee verder. Tevens loopt de uitvoering van de verbeteringen door in 2019.

 

januari 2019

Versterking IJsselmeerkustbeleving bevindt zich in aandachtsgebied


Versterking IJsselmeerkustbeleving is een project van uit bestuursopdracht: