Versterking ligging aan zee/ Voorhoedeproject

De gemeente Den Helder en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) onderzoeken in overleg met de Provincie Noord-Holland welke aanpassingen nodig zijn om door toekomstige aanpassingen een multifunctionele waterkering mogelijk te maken. Het eerste uitvoeringsproject moet leiden tot verbetering van de dijkopgang. Het algemene doel is om multifunctioneel ruimtegebruik op de dijk toe te staan. Op basis van onderzoek moet blijken hoe dit een meerwaarde kan zijn voor onder meer duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en de toeristisch-recreatieve waarde van Den Helder.

Voortgang en werkzaamheden:
Het winnende ontwerp van architectenbureau MVRDV uit Rotterdam werd goed ontvangen bij de presentatie in Den Helder. Betrokken partijen zijn enthousiast. Het ontwerp is weliswaar spectaculair en met een kostenraming van € 3,5 miljoen ook ver boven het beschikbare budget. Het ontwerp is alleen te realiseren als voor een andere werkwijze wordt gekozen.

De betrokkenheid van de verschillende partijen en de enthousiaste publieke opinie willen we omzetten in acties richting realisatie. We vragen partijen aan dit project bij te dragen met geld, kennis, materialen, organisatie en uitvoering. Ook moeten nieuwe partijen gevonden worden om met elkaar te werken aan de realisatie van dit unieke project. Het onderzoek naar mogelijke fondsen loopt, evenals gesprekken met geïnteresseerde partijen die hieraan willen bijdragen.

In juni 2019 is besloten dat ontwikkelmaatschappij Zeestad op zoek gaat naar overige fondsen om ervoor te zorgen dat dit project gerealiseerd kan worden.

De Kop Werkt! Zoektocht icoon Helderse Courant

Noordhollands Dagblad/Helderse Courant, 13 juni 2019

 

Versterking ligging aan zee/ Voorhoedeproject bevindt zich in aandachtsgebied


Versterking ligging aan zee/ Voorhoedeproject is een project van uit bestuursopdracht: