Vitaliseringsfonds verblijfsrecreatie

 

Duynlodge in Duynpark Het Zwanenwater dient als een regionaal voorbeeld voor andere verblijfsrecreatieondernemers.

Vitaliseringsfonds verblijfsrecreatie De Kop Werkt!

 

Het vitaliseringsfonds verblijfsrecreatie is een project van het regionaal stimuleringsprogramma De Kop Werkt!. Toerisme, en daarmee de verblijfsrecreatie, is een belangrijke economische motor in de Kop van Noord-Holland en de grotere regio Holland boven Amsterdam. De regio heeft de ambitie om in 2030 de beste presterende verblijfsrecreatiesector van Nederland te hebben.

Het Vitaliseringsfonds Verblijfsrecreatie van De Kop Werkt!, om de verblijfsrecreatie in de Kop van Noord-Holland te versterken, is op 1 oktober 2019 opengesteld. Ondernemers, verenigingen van eigenaren en gemeenten in de regio kunnen gebruik maken van de ondersteuningsmogelijkheden die in de fondsregeling zijn vastgelegd. Vanuit het fonds kunnen aanvragen worden gedaan voor verschillende activiteiten en investeringen.

Programma’s

Deze regeling voorziet in verschillende programma’s waar je als ondernemer met een kleine eigen bijdrage aan kan meedoen.

 • Quickscan Energie & Duurzaamheid

Met een praktisch stappenplan geeft de Quick scan Energie & Duurzaamheid inzicht in de huidige situatie en levert vervolgens maatwerkadvies voor het zetten van duurzaamheid- en energiebesparingsstappen. Optioneel kan het duurzame label Green Key worden meegenomen. Gelijk aanmelden? Mail je naam- en bedrijfsgegevens naar toerisme@dekopwerkt.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. Lees hier meer. (PDF opent in nieuw scherm)

 • Quickscan Toegankelijkheid Met een bezoek op locatie wordt de toegankelijkheid van je accommodatie en algemene ruimte aan de hand van de criteria van het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid in kaart gebracht. Aansluitend worden verbeteradviezen gegeven om obstakels stapsgewijs weg te nemen om zo toegankelijker te worden. Inclusief deelname aan de training ongehinderd gastvrij en vermelding op de ongehinderd gastvrijheidsapp en destinatiemarketingsite Holland boven Amsterdam. Gelijk aanmelden? Mail je naam- en bedrijfsgegevens naar toerisme@dekopwerkt.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. Open de flyer voor meer info.

Ondersteuningsmogelijkheden Vitaliseringsfonds Verblijfsrecreatie

Deze regeling voorziet in verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Het gaat om negen onderdelen. In het aanvraagreglement staan alle voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen omschreven.

 • Expertteam

Na een intakegesprek kan een groep experts (op het gebied van bijvoorbeeld marketing, financiering, personeelszaken, aan- en verkoop, organisatieadvies en conceptontwikkeling) worden gevraagd het park in een dagdeel te ondersteunen. Het team adviseert bij vragen en uitdagingen, om te komen tot een vitaal en toekomstbestendig vakantiepark. Op basis van de concrete vraag wordt een team van maximaal 3 experts gevormd.

 • Bedrijfsplan of herstructureringsplan

Het inzetten van externe expertise om te komen tot een bedrijfsplan of herstructureringsplan.

 • Uitvoering van een bedrijfsplan of herstructureringsplan

Het inzetten van externe expertise (coaching of projectmanagement) bij de uitvoering van een bedrijfsplan of herstructureringsplan.

 • Begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen

Voor het begeleiden van uitvoering en initiëren van verduurzamingsmaatregelen voor 1 of meerdere locaties.

 • Fysieke investeringen in duurzame maatregelen

Voor fysieke investeringen in gebouwen, buitenruimte en infrastructuur.

 • Begeleiding en initiëren met als doel het bedrijfsmatig exploiteren

Voor het begeleiden en daadwerkelijk initiëren en/of oprichten van een exploitatiebedrijf of  -organisatie.

 • Samenwerking tussen ondernemers

Het inzetten van externe expertise om te komen tot samenwerking tussen ondernemers met als doel gezamenlijke marketingactiviteiten en ontwikkelen van arrangementen.

 • Pilotprojecten

Voor (innovatieve) projecten die niet onder de hiervoor genoemde categorieën vallen.

 • Haalbaarheid alternatieve invulling

Voor locaties die niet langer toekomstperspectief hebben in de verblijfsrecreatie en (collectief) willen verkennen of er een mogelijke herbestemming van het vakantiepark naar een alternatieve functie/invulling te vinden is.

 

 

Visie verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord

Noord-Holland Noord heeft als ambitie de meest vitale verblijfsregio van Nederland te worden met een blijvende aantrekkingskracht op verblijfsgasten. Download hier de visie.

Ambitie 2030

De regio Noord-Holland Noord wordt in 2030 gekenmerkt door sterk ondernemerschap, het product is onderscheidend en de uitstraling en invulling van de verblijfsrecreatie sluit aan bij de omgevingskwaliteiten van het gebied. De regio heeft een blijvende aantrekkingskracht op (steeds meer internationale) verblijfsgasten, omdat Noord-Holland Noord bezit over het beste van Holland te bieden heeft.

De regio Kop van Noord-Holland vervult binnen de regio Noord-Holland Noord een koploperspositie ten aanzien van de realisatie van deze ambitie. De regio wordt in 2030 gekenmerkt door sterk ondernemerschap. Het product is onderscheidend door de aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding. De uitstraling en invulling van de verblijfsrecreatie sluiten sterker aan bij de omgevingskwaliteiten van het gebied.

 

Doelen Vitaliseringsfonds Verblijfsrecreatie

Het project Vitaliseringsfonds Verblijfsrecreatie heeft als doel om bestaande parken de komende jaren nog vitaler te maken en de parken die niet langer geschikt geacht worden voor verblijfsrecreatie, op gang te helpen nieuwe waarden te geven/te transformeren.

Het doel is in 2030 minimaal 50 procent meer vitale parken te hebben in de Kop van Noord-Holland, met daarbinnen een grotere kopgroep met excellente bedrijven. Door de vitaliteit van het perspectiefrijke aanbod te verbeteren, vitaal aanbod toe te voegen en perspectiefarm aanbod nieuwe waarde te laten vinden, verbetert de vitaliteitsverdeling en kunnen deze doelen bereikt worden.

Downloads Vitaliseringsfonds verblijfsrecreatie

Toelichting stimuleringsregeling

Aanvraagreglement Revitaliseringsfonds DKW!

Aanvraagformulier Revitaliseringsfonds DKW!

Testimonial Gastrofarm Op Oost

 

Lees hier de testimonial van Gastrofarm Op Oost, die gebruik heeft gemaakt van het vitaliseringsfonds verblijfsrecreatie.

Eigenaars Joram Timmerman en Valerie Jongeneel zijn blij met de tegemoetkoming vanuit het fonds: “Het gaat om een percentage van de eigen investering die bij ons in de tonnen loopt. Het subsidiebedrag was zeer welkom. Het geld heeft meegeholpen aan de kosten om het pand aan te passen van ‘toen naar nu’.”

Contact

Bij vragen over het stimuleringsprogramma vitalisering verblijfsrecreatie, kunt u contact opnemen met projectleider Maaike Steltenpool via toerisme@dekopwerkt.nl

 

Foto's van dit project

Vitaliseringsfonds verblijfsrecreatie is een project van uit bestuursopdracht: