Vrijkomende agrarische bebouwing

Door de gevolgen van schaalvergroting in de landbouw vorm te geven en in te passen in de omgeving, werkt dit project aan het voorkomen van verval van vrijgekomen agrarische bebouwing. Ook worden functies en kwaliteit toegevoegd aan de omgeving en het landschap en grote agrarische bouwblokken ingepast in de bestaande omgeving, met als doel hier kwaliteit aan toe te voegen.

Voortgang en werkzaamheden:
Een kick-offmeeting vormde in december 2018 de presentatie en start van het project. Tijdens deze samenkomst waren naast GreenPort NHN en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord ook de gemeenten van de Kop van Noord-Holland aanwezig. Besloten is om diverse thema’s uit te lichten, zoals duurzaamheid en huisvesting van buitenlandse werknemers. De projectgroep heeft betrokkenen opgeroepen praktijksituaties in te dienen. In januari 2019 wordt bekend met welk thema gestart wordt.

 

januari 2019

Vrijkomende agrarische bebouwing is een project van uit bestuursopdracht: