Vrijkomende agrarische bebouwing

Door schaalvergroting in de landbouw is er vraag naar grote bouwblokken en bundeling van functies op kavels. Tegelijkertijd zorgt dit voor vrijkomende agrarische verbouwing. In dit project probeert De Kop Werkt! verloedering van deze gebouwen te voorkomen en kwaliteit toe te voegen aan de omgeving. De grotere agrarische bouwblokken worden beter ingepast in de bestaande omgeving.

Vrijkomende agrarische bebouwing is een project van uit bestuursopdracht: