Waddenbaai

Waddenbaai is een groot project dat zich richt op vismigratie, het contact tussen Waddenzee en achterland, de visie op het Amstelmeer, natuurontwikkeling, een recreatieve impuls, de routering van het varen en er ligt een economische opgave. Het deel dat in het kader van De Kop Werkt! gerealiseerd wordt, richt zich voornamelijk op de Waddenbelevingsroute. Noord-Hollanders zijn zich niet altijd bewust dat de Waddenzee ook een onderdeel is van hun provincie.
Het is ook van groot belang dat er onder natuur- en dijkbeheerders, ondernemers, bewoners, toeristen en recreanten draagvlak wordt gecreëerd voor nieuwe impulsen in dit unieke stukje Nederland. Zo kan het beheren en daarna beleven van de Waddenbaai optimaal vormgegeven worden.

Onder het project vallen drie deelprojecten

Renovatie toeristische voorzieningen Waddenhaven Texel;
Fietspad over de Prins Hendrikzanddijk;
Uitkijktoren Balgzandpolder.