project

Vrijkomende agrarische bebouwing

Door schaalvergroting in de landbouw is er vraag naar grote bouwblokken en bundeling van functies op...

Lees hier de totale rapportage
project

Vestigingsmilieu

De Kop van Noord-Holland als vitale regio, waarin de economie bloeit, mooie woonlocaties te vinden z...

Lees hier de totale rapportage
project

Versterking ligging aan zee/ Voorhoedeproject

Den Helder is Kaap van de Kop. Om dat beeld ook goed uit te dragen wordt de dijk rondom de voormalig...

Lees hier de totale rapportage
project

Versterking IJsselmeerkustbeleving

Om de IJsselmeerkustbeleving te versterken worden in de strook langs de IJsselmeerdijk tussen Medemb...

Lees hier de totale rapportage
project

Verduurzamingonderzoek agrarische sector

Agriport A7 het duurzaamste glastuinbouwgebied van de wereld maken. Daarvoor moet het gebruik van fo...

Lees hier de totale rapportage
project

Verbinding Zee – Strand Huisduinen

De strandopgang vanaf Grafelijkheidsweg naar het Huisduiner strand wordt gespiegeld, zodat deze meer...

Lees hier de totale rapportage
project

Vaarroutenetwerk Kolhorn

Kolhorn kan uitgroeien tot hét knooppunt in het sloepennetwerk van Noord-Holland Zuid naar Noord-Ho...

Lees hier de totale rapportage
project

Vaarroutenetwerk Amstelmeer/IJsselmeer

Het vaarroutenetwerk in de Kop van Noord-Holland en de toegang tot de Waddenpoorten kan nog sterker ...

Lees hier de totale rapportage
project

Uitvoering marketingstrategie Maritime Maintenance & Offshore Logistics

De algemene doelstelling van dit project is bij te dragen aan de verbetering van de concurrentieposi...

Lees hier de totale rapportage
project

Samenwerkende havens

Samenwerking tussen de havens in de Kop is van cruciaal belang om een rol te kunnen spelen bij het b...

Lees hier de totale rapportage
project

Revitalisering Groote Keeten

Groote Keeten wordt steeds populairder bij badgasten, maar de uitstraling van de kustplaats blijft n...

Lees hier de totale rapportage
project

Revitalisering De Koog/Planet Texel

De Koog toekomstbestendig maken is de ambitie bij de revitalisering van het Texelse dorp. Ondernemer...

Lees hier de totale rapportage
project

Regiosectorplan sector Toerisme & recreatie

Het 'Regiosectorplan Toerisme & recreatie' is onderdeel van Match2020, dat ervoor zorgt dat onde...

Lees hier de totale rapportage
project

Regionale visies verblijfsrecreatie en detailhandel

Om de toeristen in de Kop van Noord-Holland beter te kunnen bedienen qua verblijf en detailhandel, m...

Lees hier de totale rapportage
project

Recreatie en Toerisme, marketing van de regio

De Kop van Noord-Holland is misschien wel het meest authentieke stukje Nederland. Met historische pl...

Lees hier de totale rapportage
project

Plannen voor de Sectoren Maritiem, Offshore en Energy

Het 'Regiosectorplan Energie & duurzaamheid en Maritiem & offshore' is onderdeel van Match20...

Lees hier de totale rapportage
project

Plan voor de sector zorg

Het 'Regiosectorplan zorg' is onderdeel van Match2020, dat er onder meer voor zorgt dat onderwijs en...

Lees hier de totale rapportage
project

Plan voor de sector agribusiness

Het 'Regiosectorplan Agribusiness' is onderdeel van Match2020, dat er onder meer voor zorgt dat onde...

Lees hier de totale rapportage
project

Opwaarderen Dorpsplein Huisduinen

Het Dorpsplein in Huisduinen wordt op een aantrekkelijke manier heringericht, als onderdeel van het ...

Lees hier de totale rapportage
project

Kade 43-46

De Kop Werkt! werkt mee aan een verstevigde en verbrede kade langs Het Nieuwe Diep bij de Moormanbru...

Lees hier de totale rapportage
project

Identity Matching

Het 'DNA' van diverse kustplaatsen is vastgesteld vanuit het project Identiteit Kustplaatsen van Noo...

Lees hier de totale rapportage
project

Huisvesting arbeidsmigranten

Het project 'Huisvesting arbeidsmigranten' moet er na onderzoek voor zorgen dat er voldoende en bete...

Lees hier de totale rapportage
project

Harssens 1

De Kop Werkt! werkt mee aan de realisatie van een diepzeekade met haventerrein. De offshore-industri...

Lees hier de totale rapportage
project

Gezond Lokaal Voedselprogramma

Werken aan de gezondheid van de burgers en tegelijkertijd de eigen kosten reduceren en de lokale eco...

Lees hier de totale rapportage
project

Geluidsruimte in de haven

Havenontwikkeling in Den Helder is mogelijk door uitbreiding van de geluidsruimte. Meer bedrijven ku...

Lees hier de totale rapportage
project

Gebiedsvisie Sint Maartenszee

Gemeente Schagen wil Sint Maartenszee meer allure geven. Sint Maartenszee is een bijzondere b...

Lees hier de totale rapportage
project

Energy & Health Campus

Met de Energy&Health Campus wordt de ondezoekslocatie aan de Westerduinweg in Petten een inspire...

Lees hier de totale rapportage
project

Dorpsontwikkeling Oudesluis

De Kop Werkt! zet in op een ontwikkelplan voor Oudesluis, om te voorkomen dat de leefbaarheid in de ...

Lees hier de totale rapportage
project

Carrières in de Kop

Het project 'Carrières in de Kop', onderdeel van Match2020, draait om het enthousiasmeren van jeugd...

Lees hier de totale rapportage
project

Buitenveld

De locatie Buitenveld in Den Helder, schakel tussen de stad en haven, wordt herontwikkeld in overleg...

Lees hier de totale rapportage
project

Building with Nature

Zowel de economie als de ecologie een positieve impuls geven. Dat gebeurt met het project Building w...

Lees hier de totale rapportage
project

Arbeidsmarktcommunicatie

De Kop van Noord-Holland neerzetten als aantrekkelijke leer- en werkregio is het doel van het pr...

Lees hier de totale rapportage