project

Arbeidsmarktcommunicatie

[embed]https://youtu.be/WfFTQhkUasE[/embed]   Het project Arbeidscommunicatie is een same...

Lees verder
project

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid als basis voor economische ontwikkelingen in de Kop. Bereikbaarheid is een van d...

Lees verder
project

Building with Nature

Het algemene doel van het project is het onderzoeken van de haalbaarheid van een nieuwe havenmonding...

Lees verder
project

Buitenveld

De gemeente Den Helder wil in samenwerking met Port of Den Helder en het Rijksvastgoedbedrijf (R...

Lees verder
project

Dorpsontwikkeling Oudesluis

Het doel van dit project is om in samenspraak met de inwoners van Oudesluis de leefbaarheid van de d...

Lees verder
project

Dorpsplan Wieringerwerf

Wieringerwerf is één van de vier hoofdkernen in Hollands Kroon met een bovenlokale functie. Om de ...

Lees verder
project

Energy & Health Campus

De Energy & Health Campus heeft drie doelstellingen op regionaal, nationaal en internationaal ni...

Lees verder
project

Fieldlab maritieme drones

De sterke vertegenwoordiging van de maritieme, mariene en offshore (energie) sector, de opkomst van ...

Lees verder
project

Gebiedsontwikkeling Huisduinen

Het project Gebiedsontwikkeling Huisduinen heeft als doel de Noordzeekust aantrekkelijker te maken v...

Lees verder
project

Gebiedsvisie Sint Maartenszee

Sint Maartenszee moet een aantrekkelijke plaats voor toeristen blijven. Door de kwaliteit van Sint M...

Lees verder
project

Geluidsruimte in de haven

Door verdere havenontwikkeling mogelijk te maken ontstaat nieuwe ruimte voor bedrijven zich te vesti...

Lees verder
project

Gezond Lokaal Voedselprogramma

Het doel van het project is de regionale samenwerking tussen landbouw en de zorgsector verbeteren en...

Lees verder
project

Harssens I

Doelstelling: Het project Harssens I (voormalige naam: Paleiskade 2) heeft als doelstelling de aanl...

Lees verder
project

Herinrichting De Koog

De doelstelling van het project Revitalisering De Koog/Planet Texel is het opwaarderen van het duind...

Lees verder
project

Huisvesting arbeidsmigranten

Het project Huisvesting arbeidsmigranten wil voor voldoende en betere huisvesting voor arbeidsmigran...

Lees verder
project

Identity Matching

Het versterken van de (toeristisch-) economische attractiviteit van de kustplaatsen in de Kop van No...

Lees verder
project

Kade 43-46

Doelstelling: Het project Kade 43-46 voor Port of Den Helder moet een bijdrage leveren aan een meer...

Lees verder
project

Mobipunten

Een mobipunt is een fysieke plaats waar mobiliteitsfuncties en andere voorzieningen elkaar ontmoeten...

Lees verder
project

Onderzoek 2×2 Alkmaar – Den Helder

Den Helder moet beter bereikbaar zijn. Daarom is een quickscan uitgevoerd naar een betere wegenstruc...

Lees verder
project

Onderzoek ICT gestuurd vervoer Agriport A7

Korte en Middellange termijn Bedrijventerrein Agriport A7 aan de oostkant van de Kop is goed bereik...

Lees verder
project

Onderzoek oost-west verbinding De Stolpen – A7

Korte en middellange termijn De verkeersstromen in Noord-Holland zijn in belangrijke mate noord-zui...

Lees verder
project

Onderzoek vaste oeververbinding Burgervlotbrug

Lange termijn Er wordt onderzoek gedaan naar nut en noodzaak van een vaste oeververbinding over het...

Lees verder
project

Onderzoek verbinding N9 – Onderzoekslocatie Petten

Lange termijn Een goede bereikbaarheid en een kwalitatief goede directe ontsluiting van de Onderzoe...

Lees verder
project

Onderzoek verkeersdoorstroming N245

Middellange termijn De N245 in Schagen vormt een barrière tussen de oost- en westkant van Schagen....

Lees verder
project

Onderzoek verkeersdoorstroming N250 Den Helder

De N250 ligt tussen knooppunt Kooypunt (N9-N99-N250) en de TESO-veerhaven. De N250 is van belang als...

Lees verder
project

Opwaarderen Dorpsplein Huisduinen

Het projectdoel van ‘Toeristisch Knooppunt Huisduinen’ is het creëren van een aantrekkelijk dor...

Lees verder
project

Plan sector Toerisme & recreatie

Het 'Sectorplan Toerisme & recreatie' is onderdeel van Match2020, dat ervoor zorgt dat onderwijs...

Lees verder
project

Plan voor de sector agribusiness

Het 'Regiosectorplan Agribusiness' is onderdeel van Match2020, dat er onder meer voor zorgt dat onde...

Lees verder
project

Plan voor de sector zorg

Het 'Regiosectorplan zorg' is onderdeel van Match2020, dat er onder meer voor zorgt dat onderwijs en...

Lees verder
project

Plannen voor de Sectoren Maritiem, Offshore en Energy

Het 'Regiosectorplan Energie & duurzaamheid en Maritiem & offshore' is onderdeel van Match20...

Lees verder
project

Recreatie en Toerisme, marketing van de regio

Doelstelling project: Met de Kop van Noord-Holland een plek in de top vijf van toeristische regio's...

Lees verder
project

Regionale visie verblijfsrecreatie

Het uitvoeren van een vitaliteitsscan geeft inzicht in de levendigheid van verblijfsrecreatie in de ...

Lees verder
project

Revitalisering Groote Keeten

Het burgerinitiatief in Groote Keeten om de openbare ruimte op en in de omgeving van het dorpsplein ...

Lees verder
project

Samenwerkende havens

Bij het benutten van economische kansen is samenwerking tussen de havens in de Kop van Noord-Holland...

Lees verder
project

Uitvoering marketingstrategie Maritime Maintenance & Offshore Logistics (NSEG)

De algemene doelstelling van dit project is werken aan het verbeteren van de concurrentiepositie van...

Lees verder
project

Uitvoering regiosectorplannen Match2020

Het project Uitvoering Regiosectorplannen is onderdeel van het programma ‘Match2020’, voorheen h...

Lees verder
project

Vaarroutenetwerk Amstelmeer/IJsselmeer

Om de Noordkop beter ‘bevaarbaar’ te maken moet de verbinding tussen het Amstelmeer en het IJsse...

Lees verder
project

Vaarroutenetwerk Kolhorn

Met dit project haakt de Noordkop via de gemeente Hollands Kroon aan bij het programma voor waterrec...

Lees verder
project

Verduurzamingonderzoek agrarische sector

Door het in kaart brengen van mogelijke oplossingen die de gevolgen van CO2-uitstoot vanuit de glast...

Lees verder
project

Verkenning doorfietsroutes Kop van Noord Holland

Middellange termijn Provincie Noord-Holland heeft het Perspectief Fiets opgesteld. In dit document ...

Lees verder
project

Versterking IJsselmeerkustbeleving

  Door recreatief ruimtegebruik toe te staan rond de IJsselmeerdijk, langs de kuststrook tussen...

Lees verder
project

Versterking ligging aan zee/ Voorhoedeproject

De gemeente Den Helder en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) onderzoeken in overleg m...

Lees verder
project

Vestigingsmilieus

De Kop van Noord-Holland als vitale regio, waarin de economie bloeit, mooie woonlocaties te vinden z...

Lees verder
project

Vitaliseringsfonds verblijfsrecreatie

  Vitaliseringsfonds verblijfsrecreatie De Kop Werkt!   Het vitaliseringsfonds ve...

Lees verder
project

Vrijkomende agrarische bebouwing

Door de gevolgen van schaalvergroting in de landbouw vorm te geven en in te passen in de omgeving, w...

Lees verder
project

Waddenbaai

Waddenbaai is een groot project dat zich richt op vismigratie, het contact tussen Waddenzee en achte...

Lees verder