Vaarroute Amstelmeer – IJsselmeer: denkt u met ons mee?

13maart2018 –

Vaart u wel eens van het Amstelmeer naar het IJsselmeer via Slootdorp? Wij zijn benieuwd wat u van deze vaarroute vindt en of u ideeën heeft om de route aantrekkelijker te maken. Denk aan aanmeerplaatsen, steigers, picknick plekken, elektrische oplaadpunten etcetera. Uw ideeën hierover horen wij graag via het online forum ‘Argu’. U kunt op het platform ook reageren en stemmen op ideeën van anderen. Reageren kan tot en met maandag 30 april.

 

De beste ideeën

Na 30 april worden alle ideeën bekeken en getoetst op haalbaarheid. Vervolgens worden de beste ideeën meegenomen in het plan van aanpak. De ideeën die makkelijk uitgevoerd kunnen worden, gaan in de tweede helft van 2018 van start. De verdere uitwerking volgt in 2019 en 2020.

Vaarroute Amstelmeer-IJsselmeer

De Noordkop is een waterrijk gebied waar jaarlijks vele boten, sloepen en schepen doorheen varen. Een van de recreatieve vaarroutes in onze gemeente is de route van het Amstelmeer naar het IJsselmeer. De provincie Noord-Holland heeft in 2017 een onderzoek uitgevoerd om deze vaarroute via het Amstelmeerkanaal onder de A7 door te trekken. Uit dit onderzoek is gebleken dat dit niet haalbaar is. Om die reden willen we de huidige vaarroute van het Amstelmeer naar het IJsselmeer via Slootdorp aantrekkelijker maken.

Argu

Argu is een online discussieplatform voor ieder die mee wil denken over het oplossen van problemen. Argu maakt discussies overzichtelijk door argumenten centraal te stellen. Meer uitleg kunt u hier vinden.